• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

 

Jul 2009:
Realizacija plana zdravstvenih usluga za period I – VI 2009. godine


U periodu januar – jun 2009. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti realizovano je 209.620 pregleda, što je 47,4% u odnosu na plan. Istovremeno je ostvareno i 11.602 preventivnih pregleda ( sistematski, kontrolni i skrining pregledi ). 
Specijalističko konsultativne službe su ostvarile 89.245. ambulantnih pregleda, tj. 50,6% u odnosu na plan i 114.984 usluga, što predstavlja 47,3%. 
U okviru dijagnostičkih službi, laboratorijska dijagnostika je ostvarila 536.273 usluga ( 53,1% ), među kojima su 71% za ambulantne korisnike. Radiološka služba je realizovala 19.188 usluga ( 47,2% u odnosu na plan ), od kojih su 72% za ambulantne korisnike. Zaječarska bolnica, sa 430 postelja, ostvarila je 46.076 bolesničkih dana ( 45,7% ), za 7.779 lica ( 50,6% u odnosu na godišnji plan ), čime je ostvarena prosečna dužina lečenja od 5,9 dana. 
U hirurškim granama izvršeno je 1.458 operacija, što je 47,2% u odnosu na plan.
Dijalizom je obuhvaćeno 84 pacijenata, sa ukupno 4.529 usluga ili 50,3% u odnosu na plan.


16. jul 2009.
Registrovan prvi slučaj novog virusa gripa


U Zaječaru je 16.07.2009. godine registrovan prvi slučaj oboljenja od novog soja virusa gripa A ( H1N1 ). Radi se o mladiću starom 26 godine iz Zaječara, koji je boravio od 09. – 12. 07. 2009. god. na festivalu ‘’ Exit’’ u Novom Sadu. Pacijent je hospitalizovan 13.07.2009. godine na Infektivnom odeljenju Z.C. Zaječar sa simptomima: temperatura preko 38O C, gušobolja i suv, nadražajni kašalj. Nakon preduzete simptomatske terapije, pacijent se već sutradan osećao dobro. Potvrdu sumnje da se radi o novom gripu dobili smo 16.07.2009. god. kada je kod druga sa kojim je bio na festivalu, a koji je ostao u Beogradu, laboratorijski potvrđeno prisustvo novog virusa gripa. Oboleli iz Zaječara je klasifikovan kao verovatan slučaj. Kontakti sa kojima je bio su stavljeni pod zdravstveni nadzor. Dalja situacija se prati i preduzimaće se adekvatne mere, predviđene stručno-metodološkim uputstvom.


24.06.2009.
Projekat "Zajedno do zdravlja"


Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma iz Zaječara realizovao je projekat '' Zajedno do zdravlja'' u periodu januar – jun 2009. godine. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.  Projektom  je obuhvaćeno 200 žena romske populacije, koje su se izjasnile za izabranog ginekologa, obavile sistematski ginekološki pregled i PA test.  Kod 8 žena ( 4% )  rezultat je PA 3 i one  su upućene na dalju dijagnostiku i lečenje. Značajnu podršku u realizaciji projekta pružio je zaječarski Centar za socijalni rad. Tokom realizacije projektnih aktivnosti održana su 2 predavanja na temu '' Prevencija karcinoma grlića materice i dojke '' uz angažovanje Preventivnog centra. Takođe, žene koje su uključene u projektne aktivnosti dobile su higijenske pakete. Ovo je druga godina kako Zdravstveni centar Zaječar i Društvo Roma zajednički realizuju  projekte na polju unapređenje zdravlja romske populacije. Dosadašnja uspešna saradnja ove zdravstvene institucije i lokalne nevladine organizacije biće nastavljena i u narednom periodu, što je i deo strateškog plana Doma zdravlja Zaječar. 


ČUVAJMO ZDRAVLJE ZDRAVIM NAVIKAMA

U periodu od 11. – 17. maja 2009. godine obeležava se XIX Nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom '' Čuvajmo zdravlje zdravim navikama ''. Ova manifestacija je republičkog karaktera, a organizatori su Zavod za javno zdravlje '' Timok '' i Stomatološka služba Zdravstvenog centra Zaječar. Tokm predstojeće Nedelje u zaječarskim vrtićima i osnovnim školama organizovaće se priprema likovnih i literarnih radova, koji će biti predstavljeni na završnoj manifestaciji.

U Nedelji zdravlja usta i zuba, završna manifestacija je planirana za petak, 15. maj 2009. godine u 12:30 h u amfiteatru Doma zdravlja u Zaječaru.

v185 v186 v187

14. April 2009
Preventivni pregledi za zaposlene u osnovnoj školi u Vražogrncu

v178 v179

8. april 2009.
Dečje odeljenje dobilo vrednu donaciju


Udruženje Francusko-Srpskog prijateljstva poklonilo je Dečjem odeljenju Z.C. Zaječar nameštaj, tehniku, igračke i potrošni materijal, koji predstavljaju veliku podršku u daljem poboljšanju kvaliteta lečenja najmlađih pacijenata. Ova vredna donacija, koja je uručena Zdravstvenom centru Zaječar umnogome će poboljšati uslove u kojima borave mališani na odeljenju. 
Menadžment Zdravstvenog centra Zaječar i Pedijatrijska služba izražavaju veliku zahvalnost Udruženju Francusko-Srpskog prijateljstva na pruženoj pomoći.


3. April 2009.
Preventivni pregledi za meštane I Mesne zajednice

 

v180 v181

1. april 2009.
Projekat '' Zajedno do zdravlja''

 

U okviru projekta '' Zajedno do zdravlja'' u Dispanzeru za žene organizovana je podela rezultata PA testa i pregled dojki za žene romske populacije, koje su obavile sistematski ginekološki pregled. Tom prilikom  su 64  žene dobile  higijenske pakete, što je u skladu sa predloženim projektom. Planira se da  do kraja projekta  bude obuhvaćeno ukupno  200 žena romske populacije.


Mart 2009.
Donacija Italijanske Vlade

Zdravstveni centar Zaječar dobio je donaciju od Italijanske Vlade uz podršku Ministarstva zdravlja. Reč je o aparatima ( kolposkop, 2 mikroskopa, 5 aspiratora i 2 inhalatora ), koji predstavljaju značajnu podršku u procesu daljeg osavremenjivanja i doprinose unapređenju kvaliteta rada.


30. mart 2009. god.
Usvojen Strateški plan Doma zdravlja


Na sednici Upravnog odbora Zdravstvenog centra Zaječar usvojen je Strateški plan Doma zdravlja Zaječar za period 2009. – 2011. god. Ovaj dokument je deo aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta '' Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu'' uz podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
U delu Strateškog plana definisani su misija, vizija i strateški ciljevi.

MISIJA: Dom zdravlja u Zaječaru pruža usluge iz oblasti preventivnog i kurativnog rada i usmeren je na zdravlje korisnika. Mi težimo da kroz promociju zdravlja obezbedimo najbolji mogući kvalitet zdravlja i na taj način unapredimo kvalitet življenja.

VIZIJA: Dom zdravlja, kao samostalna i odgovorna ustanova integrisana u lokalnoj zajednici, kroz zajedničko delovanje svih interesnih grupa, teži da uključi sve korisnike iz naše sredine u sistem primarne zdravstvene zaštite i na taj način postigne optimalno zdravlje i socijalno blagostanje.

STRATEŠKI CILJEVI:
1. Osamostaljivanje Doma zdravlja u odnosu na Zdravstveni centar
2. Sveobuhvatno uključivanje korisnika u sistem primarne zdravstvene zaštite
3. Unapređenje i objedinjavanje preventivnih aktivnosti kroz programe promocije zdravlja i zdravstveno vaspitnog rada
4. Unapređenje informacionog sistema
5. Unapređenje kvaliteta rada


mart 2009:
Preventivne aktivnosti


U okviru realizacije preventivnih aktivnosti i projekta ’’ Zajedno do zdravlja’’ Zdravstveni centar Zaječar je 5. marta 2009. godine u 12:30 h u prostorijama Preventivnog centra organizovao predavanje za žene romske populacije na temu ’’ Značaj ranog otkrivanja promena na dojkama kod žena i obuka za samopregled dojki’’. Nakon predavanja u Dispanzeru za žene organizovani su sistematski ginekološki pregledi. Ova aktivnost je realizovana u partnerstvu sa Društvom Roma iz Zaječara.
U petak i subotu, 6. i 7. marta 2009.godine organizovani su preventivni pregledi za meštane III Mesne zajednice. Pored opšteg pregleda lekara, meštani su imali prilike da provere krvni pritisak, izvrše kontrou šećera u krvi, holesterola i triglicerida, a kod žena je obavljen i pregled dojki i obuka za samopregled. 
Povdom 8. marta, u subotu 7. marta 2009. Godine, Preventivni centar je organizovao akciju na Trgu oslobođenja u vremenu od 10 – 12 h. Tom prilikom su zdravstveni radnici delili promotivni materijal i razgovarali sa građanima o značaju zaštite zdravlja.


Projekat "Zajedno do zdravlja"

Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma realizuje projekat sa ciljem zaštite reproduktivnog zdravlja žena i prevencije karcinoma grlića materice. Projekat podrazumeva aktivnosti koje su tokom 2008. godine u okviru projekta sa romskom populacijom prepoznate kao najprioritetnije. U periodu od 6 meseci biće organizovani sistematski ginekološki pregledi za 200 žena, kako iz grada tako i iz ruralnih područja. Kao deo projektnih aktivosti planirana je edukacija žena o značaju redovnih sistematskih pregleda, kao i izjašnjavanje za izabranog ginekologa. 
Tokom februara obavljeno je 30 sistematskih ginekoloških pregleda i organizovano izjašnjavanje za izabranog ginekologa.


5. Februar 2009.
U Zaječaru je 42% korisnika izabralo svog lekara


Februar 2009.
Završena rekonstrukcija porodilišta


Zaječarsko porodilište je dobilo sasvim drugačiji izged. Izvršena je rekonstrukcija toaleta, porođajne sale i prostorije za novorođene bebe. Zamenjena se dotrajala stolarija i postavljena nova PVC stolarija. Vesele boje zidova doprinose da boravak u porodilištu bude prijatniji. Sredstva za rekonstrukciju je obezbedilo Ministarsto zdravlja RS i Zdravstveni centar Zaječar.


Obeležen 31. januar, nacionalni Dan borbe protiv pušenja

Preventivni centar je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje ’’ Timok’’ obeležio 31. januar, Nacionalni dan borbe protiv pušenja pod sloganom ’’ Više vitamina, manje nikotina ’’. Zdravstveni radnici su u centru grada delili promotivni materijal i razgovarali sa građanima o štetnosti duvanskog dima. Tokom trajanja, akcije svako ko je od građana prišao pultu i ugasio cigaretu dobio je voće.