• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

XX nacionalni Kongres Udruženja kardiologa Srbije


Odeljenje  Invazivne kardiologije u okviru ZC Zaječar može da se pohvali još jednom nagradom, ovog puta šef odeljenja Invazivne kardiologije, dr Vladimir Mitov, dobitnik je prestižne nagrade ’’prof. dr Dejan Bošković“.

   Na XX nacionalnom Kongresu Udruženja kardiologa Srbije održanog prošlog vikenda na Zlatiboru udruženje kardiologa Srbije dodelilo je godišnju nagradu za postizanje rezultata u kliničkoj kardiologiji i unapređenje lečenja pacijenata ,,prof. dr Dejan Boskovic“ dr Vladimir Mitovu. Dr Mitov je održao niz  predavanja među kojima je prikaz prvih iskustava u radu odeljenja Invazivne kardiologije u Zaječaru. Tako da ova nagrada ne govori samo o stručnosti kadra ZC Zaječar, nego je i pokazatelj da ZC Zaječar, odeljenje Invazivne kardiologije ide u korak sa novim metodama  lečenja kardioloških pacijenata i da može da parira većim centrima u Srbiji.

xx nacionalni kongres udruzenja kardiologa srbije


Domu zdravlja Zaječar je dodeljen sertifikat o akreditaciji na tri godine od aprila 2015.godine do aprila 2018.godine 

sertifikat akreditacija dz


08. jul 2015.
Zvanično je pušteno u rad novo Interno odeljenje i Palijativna nega

Posetom predsednika Skupštine grada Zaječara, gdina Saše Mirkovića, i predsednice Upravnog odbora Zdravstvenog centra Zaječar dr Branislave Radosavljević 27.06.2015. godine Zdravstvenom centru Zaječar, zvanično je pušteno u rad novo Interno odeljenje i Palijativna nega.

1

2

3

4

dsc0828 dsc0937


Novo interno odeljenje pruža maksimalan komfor pacijentima, potpunu dijagnostiku i najsavremeniju opremu. Od ukupnog broja hospitalizacije bolnice, 25% pripada internom odeljenju, koje sadrži 57 kreveta, od toga 6 kreveta u koronarnoj jedinici, 8 u okviru poluintenzivne nege, 36 odeljenskih i 7 u okviru dnevne onkološke bolnice. O pacijentima brine 17 lekara i 32 medicinska tehničara. Ono što izdvaja interno odeljenje Zdravstvenog centra Zaječar i podiže na nivo regionalnog centra je postojanje odeljenja Invazivne kardiologije, koje sadrži Pejsmejker centar i Angio salu. Stanovnicima naše teritorije omogućeno je najsavremenije lečenje akutnog infarkta miokarda i poremećaja srčanog ritma. Od početka godine urađeno je 300 koronarografija i na godišnjem nivou oko 120 implantacija pejsmejkera.

Zdravstveni centar Zaječar može da se pohvali i novim odeljenjem za palijativno zbrinjavanje pacijenata u terminalnom stadijumu onkoloških bolesti. 


18. februar 2015.

ELABORAT O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

U petak, 13. februara 2015. godine, Dom zdravlja u Zaječaru dobio je elaborat o energetskoj efikasnosti, koji je uručio prim. dr Dragan Vukanić. Skupu je  prisustvovala  projektni administrator, dr Tatjana Bajić Živić, koordinator izrade elaborata, Saša Veselinović, savetnik za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti, Nikola Mirkov, direktori 155 domova zdravlja i predstavnici medija. 

eee1

eee2

eee3
 

Dobijeni elaborati, izrađeni od strane tima licenciranih inženjera, omogućuju uvid  u stanje objekata domova zdravlja po pitanju energetske efikasnosti i planiranje investicija kojima bi se postigle značajne uštede kroz smanjenje potrošnje energije za grejanje objekata. Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada posredno utiče i na smanjenje emisije gasova odgovornih za stvaranje efekta staklene bašte. 

Elaborati o energetskoj efikasnosti su, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilniku o uslovima, sadržini i izdavanju sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, neophodni deo tehničke dokumentacije za sve nove zgrade ili već postojeće na kojima se vrši rekonstrukcija, adaptacija, energetska sanacija. 

Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti domova zdravlja, u okviru projekta  «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou»- DILS, predstavlja jedan od najvećih pojedinačnih napora u ispitivanju energetske efikasnosti zgrada u našoj zemlji, posebno kada su u pitanju objekti javne namene.


12. februara 2015. godine

Pneumoftiziološka služba dobila vrednu donaciju

Kompanija Glaxo donirala je Spirometar za potrebe pneumoftizioloske službe. Tim povodom je u Zdravstvenom centru Zaječar obavljena primopredaja ovog aparata.

dscn1575

dscn1579

dscn1587 dscn1605