• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Javna nabavka monofilamentnih mrežica za potrebe službe hirurgije ZC Zaječar za period od godinu dana, JNMV 13MV/20


Javna nabavka specifičnog stomatološkog materijala  za potrebe službe stomatologije ZC Zaječar za period od godinu dana, JNMV 11MV/20


Javna nabavka kancelarijskog i štampanog materijala, JNMV 10MV/20


Javna nabavka kancelarijskog materijala - toneri i ribon trake po partijama, za period do 12 meseci, JNMV 9MV/20


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala za potrebe službe hirurgije ZC Zaječar za period od godinu dana, JNMV 7MV/20


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala u ortopediji za period od godinu dana, JNMV 6MV/20


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala za potrebe službe hirurgije i urologije  Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JNMV 5MV/20


Javna nabavka potrošno zanatskog materijala, JNMV 4MV/20


Javna nabavka medicinskih gasova za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JNMV 2MV/20


Javna nabavka 2 putnička vozila za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 24MV/19


Javna nabavka sitnog medicinskog inventara za potrebe OP bloka Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 23MV/19


Javna nabavka lekova sa D liste, citostatika sa D liste i lekova van liste lekova za potrebe Opšte bolnice, lekova sa D liste, lekova van liste lekova za potrebe Doma zdravlja i lekova sa D liste za potrebe službe stomatologije ZC Zaječar, JNMV 22MV/19


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala za potrebe službe ortopedije Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 21MV/19


Javna nabavka sitnog medicinskog inventara za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 19MV/19


Javna nabavka sitnog medicinskog inventara za potrebe OP bloka Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 18MV/19


Javna nabavka - održavanje bolničkog informacionog sistema LIS, JNMV 17MV/19


Javna nabavka sitnog medicinskog inventara za potrebe OP bloka Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 13MV/19


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala za potrebe službe ortopedije Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 12MV/19


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala za potrebe službe hirurgije Zdravstvenog centra Zaječar partija 2, JNMV 9MV/19


Javna nabavka sitnog medicinskog inventara za potrebe službe ginekologije Zdravstvenog centra Zaječar, partija 2, JNMV 8MV/19


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe urologije Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 5MV/19


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala za potrebe službe hirurgije i urologije Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 4MV/19


Javna nabavka ostalog ugradnog materijla za period od godinu dana za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 3MV/19


Javna nabavka potrošnog materijla za potrebe službe patologije, JNMV 2MV/19


Javna nabavka medicinskih gasova za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 1MV/19


Javna nabavka specifičnog stomatološkog materijala za potrebe službe stomatologije, JNMV 24MV/18


Javna nabavka lekova sa D liste, citostatike sa D liste i lekova van liste lekova za potrebe Opšte bolnice , lekova sa D liste, lekova van liste lekova za potrebe Doma zdravlja i lekova sa D liste za potrebe službe stomatologije ZC Zaječar, JNMV 23MV/2018


Javna nabavka mašine za pranje veša, JNMV 22MV/2018


Javna nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene, JNMV 21MV/2018


Javna nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe službe urologije, JNMV 20MV/2018


Javna nabavka potrošnog, štampanog i kancelarijskog materijala, JNMV 19MV/2018


Javna nabavka rezervnih delova za analogni mamograf M-IV Duana Linear 4000 I Hologic Lorad sa isporukom, zamenom, ugradnjom i puštanjem u rad, JNMV 15MV/2018


Javna nabavka sistema za evidenciju radnog vremena, JNMV 13MV/2018


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe nuklearne medicine za period od godinu dana, JNMV 12MV/2018


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe patologije za period od godinu, JNMV 11MV/2018


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe urologije (ponovljeni postupak nabavke), JNMV 10MV/2018


Javna nabavka ostalog ugradnog materija za potrebe službe hirurgije za period od godinu dana, JNMV 9MV/2018


Javna nabavka rezervnog dela-RTG cev za RTG aparat sa TV lancem Superix M Telestatix, proizvođača Ei Jugorendgen, JNMV 8MV/2018


Javna nabavka rezervnog dela - štampana ploča D 190, iontomat D 190, 7127397, za digitalni RT aparat sa grafijom i skopijom Axiom Iconos R200, proizvođača Siemens, JNMV 7MV/2018


Javna nabavka ostalog ugradnog materija za potrebe službe hirurgije, urologije i ORL za period od godinu dana, JNMV 6MV/2018


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe urologije za period od godinu dana, JNMV 5MV/2018


Javna nabavka aparata za automatsko kalupljenje tkiva za potrebe službe patologije, JNMV 4MV/2018


Javna nabavka specifičnog i rentgen materijala za službu stomatologije i sanitetsko potrošnog materijala za Dom zdravlja, (ponovljene partije iz postupka JNMV 26MV/17  i otvorenog postupka br.22/17 ), JNMV 3MV/18


Javna nabavka medicinskih gasova za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 2MV/18


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 1MV/18


Javna nabavka specifičnog i rentgen materijala za potrebe službe stomatologije Doma zdravlja, JNMV 26MV/17


Javna nabavka lekova sa D liste, citostatike sa D liste i lekova van iste lekova, JNMV 21MV/17


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala u ortopediji, JNMV 20MV/17


Javna nabavka potrošnog materijala za službu urologije (ponovljene partije iz postupaka JNMV broj 2MV/17 i broj 8MV/17), JNMV 18MV/17


Javna nabavka lož ulja za period od godinu dana, JNMV 17MV/17


Javna nabavka šavnog materijala za potrebe Bolnice i Doma zdravlja i ostalog ugradnog materijala za potrebe službe hirurgije, JNMV 15MV/17


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala u ortopediji, JNMV 14/2017


Javna nabavka medicinsko potrošnog materijala za potrebe službe nuklearne medicine, JNMV 13/2017


Javna nabavka medicinsko potrošnog materijala za potrebe službe patologije, JNMV 11/17


Javna nabavka kontrolne ploče D100 Master board (5761270) i napojne ploče za anodu D115 Starter Device (7125086) za digitalni RT aparat sa grafijom i skopijom Axiom ICONOS R200 (serijski broj 4130) proizvođača Siemens sa transportom, zamenom i puštanjem u rad


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala za potrebe bolnice za period od godinu dana, JNMV 6MV/17


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe održavanja higijene, JNMV 3MV/17


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe urologije, JNMV 8MV/17


Javna nabavka hirurško šavnog materijala bolnice i Doma zdravlja, JNMV 4MV/17


Javna nabavka, ostali ugradni materijal za potrebe službe ortopedije, JNMV 17MV/2016


Javna nabavka potrošnog materijala za službu patologje, JNMV 13MV/2016


Javna nabavka materijala za službu stomatologije i rentgen materijala za potrebe Doma zdravlja 11MV/16


Javna nabavka potrošnog materijala za službu dijalize (ponovljene partije 2 i 4 iz postupka JNMV 9-MV/2016) 12MV/2016


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe dijalize 09MV/2016


Javna nabavka ostalih ugradnih materijala za potrebe bolnice 04MV/2016


Javna nabavka RTG cevi za rendgen aparat 05MV/2016


Javna nabavka šavnog materijala i materijala za potrebe službe stomatologije 10 MV/15


Javna nabavka kompleta medicinske opreme - laparaskop i cistoskop 12 MV/15


Javna nabavka kompleta medicinske opreme - video gastroskop, video kolonoskop i video procesor 11 MV/15


Javna nabavka dobra - medicinske opreme - jednog ultrazvučnog kolor dopler aparata 09 MV/15


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala u ortopediji za period od godinu dana 08 MV/15


Javna nabavka potrošnog materijala za dezinfekciju za potrebe bolnice, JN 20/2015


Javna nabavka dobra sitnog medicinskog inventara JNMV - 06/15

Baner kraj