• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

 

Lista usvojenih procedura


Opšta bolnica u Zaječaru je stekla status akreditovane bolnice na period od jula 2011.godine do jula 2012. godine. U postupku samoocenjivanja i eksternog ocenjivanja uključene su sledeće oblasti: opšte lečenje, intenzivna nega, operaciona sala, urgentna medicina, službe kliničke podrške ( radiologija, laboratorija i apoteka ), oblast životne sredine i neklinička podrška ( upravljanje, rukovođenje, ljudski resursi i upravljanje informacijama ). Krajem 2011. godine pripremljen je Plan integrisanog unapređenja kvaliteta za 2012. godinu u skladu sa preporukama Tima eksternih ocenjivača.

sertifikat o akreditaciji

Baner kraj