• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Javna nabavka usluga održavanja bolničkog informacionog sistema LIS, JNMV 17MV/20


Javna nabavka održavanja bolničkog informacionog sistema ‚‚CT HIS1", JNMV 16MV/20

Javna nabavka održavanja aplikativnog softvera za nemedicinski deo sa modulima iz sistema ‚‚SIGMA MERC", JNMV 15MV/20


Javna nabavka specijalizovane medicinske usluge, JNMV 14MV/20


Javna nabavka usluge obavljanje poslova zaštite od jonizujućih zračenja za period od godinu dana, JNMV 12MV/20


Javna nabavka usluge osiguranja imovine, zaposlenih i vozila ZC Zaječar za period od godinu dana, JNMV 8MV/20


Javna nabavka usluge komunikacije za period od godinu dana, JNMV 1MV/20


Javna nabavka usluga kontrole i održavanja opreme PP zaštite, hidrantske instalacije i sl za period od godinu dana, JNMV 20MV/19


Javna nabavka specijalizovanih / zdravstvenih usluga, JNMV 16MV/19


Javna nabavka obavljanja poslova zaštite od jonizujućeg zračenja, JNMV 15MV/19


Javna nabavka usluge osliguranja imovine i zaposlenih za potrebe ZC Zaječar, JNMV 11MV/19


Javna nabavka obavljanja poslova zaštite od jonizujućeg zračenja, JNMV 17MV/18


Javna nabavka zdravstvenih usluga, JNMV 14MV/2018


Javna nabavka osiguranja imovine zaposlenih i osiguranja vozila, JNMV 16MV/17


Usluge održavanja bolničko informacionog sistema "LIS" JNMV 9MV/17


Usluge - zdravstvene usluge, JNMV 5MV/17


Obavljenje poslova zaštite od jonizujućeg zračenje za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JNMV 1MV/17 (ponovljeni postupak JNMV 16MV/16)


Obavljenje poslova zaštite od jonizujućeg zračenje, JNMV 16MV/16


Usluge održavanja bolničkog informacionog sistema "CT HIS1" JNMV 14MV/16


Usluge održavanja bolničkog informacionog sistema LIS JNMV 06MV/16


Nabavka usluga - zdravstvene usluge 03MV/16


Održavanje aplikativnog softvera za medicinski deo JNMV 03 MV/15


Održavanje aplikativnog softvera za nemedicinski deo JNMV 07 MV/15


Javne nabavke 02 MV/2015

Baner kraj