• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

April 2010. god.
U Zaječaru je 64,21 % korisnika izabralo svog lekara. Radi unapređenja zdravlja, učinite to i vi !


ZAŠTO JE VAŽNO IMATI IZABRANOG LEKARA ?

Maj 2011. 
U Zaječaru je 68,76% korisnika izabralo svog lekara.

15. januar 2010.
Do januara 2010. godine u zaječarskom Domu zdravlja registrovano je 59,09 % korisnika. 
Ukoliko još niste izabrali svog lekara, dođite u Dom zdravlja i odaberite lekara iz oblasti opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije.

15. jun 2009.
U Zaječaru registrovano 55,68% osiguranika

februar 2009
U Zaječaru je 42 % pacijenata izabralo svog lekara – učinite to i vi!

Zakonom o zdravstvenom osiguranju ( član 146 ) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.
Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenata, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom.
O zdravlju dece do 18 godina života brine izabrani pedijatar.
Odrasli biraju lekara opšte medicine.
Devojke starije od 15 godina i žene biraju i svog ginekologa.
Mlađi od 18 godina i stariji od 65 godina biraju i svog stomatologa.

ZATO MISLITE O SVOM ZDRAVLJU I OPREDELITE SE !

v158

KAKO IZABRATI SVOG LEKARA ?
Na info pultu u Službi opšte medicine građani mogu da se informišu o proceduri biranja lekara, mogu saznati koji lekari su im na raspolaganju, kao i zašto je važno da izaberu lekara koji će se brinuti o njihovom zdravlju. Sve potrebne informacije građani mogu dobiti i putem telefona 019/ 425-811 lok. 221.
U dispanzeru za žene, dečjem i školskom dispanzeru i stomatološkoj službi, građani takođe mogu dobiti sve informacije u vezi registracije za izabranog lekara.
U službama gde se građani registruju istaknute su liste sa imenima izabranih lekara. Vi se opredeljujete za jednog od izabranog lekara i registrujete se popunjavanjem i potpisivanjem izjave. Obrazac ćete dobiti od medicinske sestre, koja će vam pomoći da ga popunite. Za ličnu registraciju potrebne su vam overena zdravstvena knjižica i lična karta. Maloletnom detetu lekara birate sa vašom ličnom kartom i njegovom zdravstvenom knjižicom.

PREKO 30% GRAĐANA JE IZABRALO SVOG LEKARA 

OPREDELITE SE I VI !


Mart 2009: 
Preventivni pregledi za radno aktivnu populaciju


Preventivni centar je intenzivirao aktivnosti sa radno aktivnom populacijom u cilju ranog otkrivanja faktora rizika na nastanak masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Tako su preventivni pregledi organizovani u gradskim mesnim zajednicama ( II i IV Mesna zajednica ), kao i za zaposlene u osnovnoj školi u Salašu.
U nedelju, 29. marta preventivni pregledi su organizovani za zaposlene u Tržnom centru na skveru, ali i za ostale zainteresovane građane. Tokom akcije pregledano je 40 sugrađana.


09.10.2008. godine
Borba za svakog pacijenta ka uspešnoj registraciji


Druga po redu radionica ’’Registracija pacijenata za izabranog lekara – problemi i rezultati’’ održana je 9. Oktobra 2008. u Domu zdravlja u Pirotu. Na radionici su učestvovali predstavnici iz 12 Domova zdravlja iz centralne i južne Srbije koji su uključeni u projekat ’’ Podrška primeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji’’. Tema ove radionice bila je registracija pacijenata kod izabranog lekara, ideje za uspešniju registraciju, kao i problemi sa kojima se susreću domovi zdravlja u toku procesa registracije pacijenata za izabranog lekara.
O saradnji DZ sa medijima i značaju PR u procesu registracije, govorila je Gordana Jovanović, PR Zdravstvenog centra Zaječar, koja je iznela korisne primere uspešne saradnje sa Radio televizijom Zaječar. Uz podršku ove medijske kuće, ZC Zaječar je realizovao dva TV i radio džingla u vezi sa registracijom pacijenata.
U Zdravstvenom centru Zaječar registrovano je 34,63% osiguranika.


BIOGRAFIJE IZABRANIH LEKARA

 • SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
 1. Dr Slavica Jordevska, specijalista medicine rada, rođena 1951. god. u Štipu. Medicinski fakultet završila u Skoplju, a specijalizaciju u Beogradu.
 2. Dr Olivera Milanović, specijalista medicine rada, rođena 1951.god. Medicinski fakultet i specijalizaciju završila u Beogradu.
 3. Dr Mirjana Novaković Micić, lekar opšte medicine, rođena 1952.god. u Zaječaru. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1988.god. Radi u ambulanti fabrike Kablova.
 • SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
 1. Prim. dr Vera Najdanović Mandić, specijalista ginekologije i akušerstva rođena 1955.god. u Zaječaru. Specijalizaciju završila 1989.god., a zvanje primarijusa stekla 2004.god. Član republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine od 2008.god.
 2. Dr Mladen Jolić, specijalista ginekologije i akušerstva
 • SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE
 1. Dr Snežana Živković, specijalista pedijatrije, rođena 1961.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1987. god. u Beogradu, a specijalizaciju 1998. u Beogradu. Majka jednog deteta.
 2. Dr Brankica Vasić, specijalista pedijatrije, rođena 1965.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1990. god. u Skoplju, a specijalizaciju 2004. u Beogradu. Udata, majka dvoje dece
 3. Dr Žaklina Najdić, specijalista pedijatrije, rođena 1968.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1993. god. u Kragujevcu, a specijalizaciju 2004. u Beogradu. Udata, majka dvoje dece
 4. Dr Slavica Božinović, specijalista pedijatrije, rođena 1964.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1990. god. u Krajovi ( Rumunija ), a specijalizaciju 2006. u Beogradu. Udata, majka jednog deteta
 5. Dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije, rođena 1975.god. u Brusu. Medicinski fakultet završila 2000. god. u Nišu, a specijalizaciju 2006. u Beogradu. Udata, majka dvoje dece
 6. Dr Marija Trailović, specijalista pedijatrije
 • SLUŽBA OPŠTE MEDICINE - IZABRANI LEKARI U AMBULANTI U DOMU ZDRAVLJA
 1. Dr Ljiljana Jovanović, spec.opšte medicine, ID 15003167, rođena 1955. god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila u Nišu, a specijalizaciju iz opšte medicine 2003.god. u Beogradu. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1986.god.
 2. Prim dr Olgica Stanojlović, spec.opšte medicine, ID 15001342, rođena u Velikoj Jasikovi. Medicinski fakultet završila u Beogradu. Od 1979.god. radi u Z.C. Zaječar. Autor mnogih stručnih radova i nekoliko poglavlja u udžbeniku Opšte medicine. Mentor je u delu staža specijalizanata opšte medicine na medicinskom fakultetu u Nišu. Obavljala je poslove načelnika službe i upravnika Doma zdravlja.
 3. Prim dr Marija Bogdanović-Živkov, spec.opšte medicine, ID 15001326, rođena 1956. god. u Novom Sadu. Medicinski fakultet završila 1981.god., a specijalizaciju iz opšte medicine 1988.god. Zvanje primarijusa stekla 2003.god. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1981.god.
 4. Prim dr Slađana Jovanović, spec.opšte medicine, ID 15001385, rođena 1961. god. u Zaječaru. Medicinski fakultet i specijalizaciju završila u Beogradu. Zvanje primarijusa stekla 2006.god. Od 1991.god. radi u Službi opšte medicine.
 5. Dr Dragan Colić, spec.opšte medicine, ID 15001547, rođen 1966.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završio 1994.god. u Nišu., a specijalizaciju iz opšte medicine 2003.god. Zaposlen u Z.C. Zaječar od 1995.god.
 6. Dr Slavica Stanojević, lekar opšte medicine, ID 15001300, rođena 1958.god. Medicinski fakultet završila 1987.god. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1988.god.
 7. Dr Biljana Stanković, lekar opšte medicine. Medicinski fakultet završila 1982.god. u Nišu. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 2008.god.
 8. Dr Biljana Velić, specijalista opšte medicine, rođen 1966.god. u Vratarnici. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz opšte medicine završila u Nišu. Od 1988.god. radi u Službi opšte medicine
 9. Dr Marijana Milosavljević, specijalista opšte medicine, rođena 1969. god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1995.god. u Beogradu, a specijalizaciju iz opšte medicine 2008.god.Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1996.god.
 10. Prim dr Ljiljana Stanković Nešić, specijalista opšte medicine, rođena 1958. god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1986.god.u Skoplju, a specijalizaciju iz opšte medicine 1998.god. Zvanje primarijusa stekla 2005.god. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1987.god. Udata, majka dvoje dece.
 11. Dr Miloš Protić, specijalista opšte medicine, rođen u Zaječaru. Medicinski fakultet završio 1992.god. u Beogradu, a specijalizaciju iz opšte medicine 2003.god.
 • IZABRANI LEKARI U AMBULANTI KARAĐORĐEV VENAC
 1. Dr Mirjana Božinović, lekar opšte medicine, rođena 1962.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1989. god. u Nišu. Zaposlen u Z.C. Zaječar od 1990.god.
 • IZABRANI LEKARI U AMBULANTI BR. 1
 1. Prim dr Svetlana Mladenović, specijalista opšte medicine, rođena u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1991.god.u Beogradu, a specijalizaciju iz opšte medicine 1998.god. Zvanje primarijusa stekla 2004.god.
 2. Dr Nataša Janković, specijalista opšte medicine, rođena 1969.god. u Negotinu. Medicinski fakultet završila 1994.god., a specijalizaciju iz opšte medicine 2001.god. Udata, majka dvoje dece.
 3. Dr Tatjana Krstić, lekar opšte medicine, rođena 1969.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1996.god. u Krajovi, Rumunija.Zaposlena u Z.C. Zaječar od 2003.god.
 4. Dr Vojislav Stanojević
 • IZABRANI LEKARI U AMBULANTI U KOTLUJEVCU
 1. Dr Saša Ranđelović, lekar opšte medicine, rođena 1956.god. u Sofiji, Bugarska. Medicinski fakultet završila u Nišu. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1998.god. Udata, majka jednog deteta.
 2. Dr Snežana Stanković Stojčić, lekar opšte medicine, rođena 1965.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1990.god. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1992.god.
 3. Dr Lidija Stanković Nikolić, specijalista opšte medicine, rođena 1969. god. u Nišu. Medicinski fakultet završila 1995.god., a specijalizaciju iz opšte medicine 2009.god. Zaposlena u Z.C. Zaječar od 1998.god.
 • IZABRANI LEKARI U GRLJANU
 1. Dr Jordana Ilić
 • IZABRANI LEKAR U RGOTINI
 1. Dr Mirjana Angelov, lekar opšte medicine, rođena 1957.god. u Zaječaru. Medicinski fakultet završila 1989. god. u Prištini. Od 2000. god. radi u ambulanti Rgotina.