• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

U toku 2006. godine zaječarski Zdravstveni centar dobio je od Ministarstva zdravlja aparate najnovije generacije. Tako je ova zdravstvena ustanova, koja je proglašena za drugu u Srbiji po kvalitetu rada, sada u mogućnosti da pacijentima pruži usluge na visokom nivou.
Zdravstveni centar je dobio tri ultrazvučna aparata: za interno, rendgen i ginekologiju dok je Odeljenje hirurgije dobilo set za laparoskopiju, sterilozator i koledoskop. Ortopedija je dobila artroskop, laboratorija centrifugu, a patologija oštrač noževa.
Stanovnici Timočke krajine više neće morati da putuju u Beograd ili Niš. Aparati kojima sada raspolaže ova zdravstvena ustanova pružaju mogućnost davanja brže i efikasnije dijagnoze. Novi ultrazvučni aparat na ginekologiji pomaže u ranom otkrivanju anomalija kod beba, što je od velikog značaja za buduće roditelje.
Mnogi od ovih aparata, kao što je set za laparoskopiju na hirurgiji ili ultrazvuk za ginekologiju i kardiovaskularne bolesti, jedini su u zdravstvu Timočke krajine, tako da pacijenti iz okolnih gradova ubuduće mogu da dolaze u Zaječar na pregled umesto u udaljene centre kao do sada.
Zdravstveni centar Zaječar je preko Ministarstva zdravlja dobio za infrastrukturu 3 miliona evra. Sredstva su obezbeđena od kredita Evropske investicione banke i Nacionalnog investicionog plana.

PREGED NABAVLJENE MEDICINSKE OPREME IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA U 2007. GODINI

Vrednost ukupno pribavljene opreme u 2007. god. iznosi 36.890.192,72 din. i sastoji se iz:

1. vrednost nabavke iz sopstvenih sredstava i sredstava budžeta Republike iznosi 29.792.197,76 din.
2. vrednost pribavljene opreme iz donacije od 7.097.994,96 din.

Među nabavljenom medicinskom opremom iz sopstvenih sredstava izdvaja se:

1. aparat za anesteziju sa monitorom
2. Neptun aparat za anesteziju
3. aparat za razbijanje kamena u mokraćnoj bešici i mokraćnom kanalu
4. holter pritiska
5. EKG monitor za invaz. i neinv. merenje krvnog pritiska i puls
6. defibrilator sa monitorom i EKG 3/6ch-ECG
7. respirator portabl
8. biohemijski analajzer sa računarom i štampačem
9. analajzer sa štampačem i dr.

PREGED NABAVLJENE MEDICINSKE OPREME IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA U 2006. GODINI

ANESTEZIJA: aparat za elektro-neuro stimuaciju,
HIRURGIJA: aparat za torakalnu drenažu,
ORTOPEDIJA: UPS uređaj za ultrazvuč aparat,
GINEKO. – AKUŠERS. SL: aspirator,
UROLOGIJA: teleskop optika,
O R L: inhalator,
LABORATORIJA: biohemijski analizator A25,


NUKLEARNA MED: detektor kontaminacije,
SLUŽBA PREVOZA:putničko vozilo Suzuki maruti, 5 kom.
mašina za pranje vozila,


Ukupna vrednost nabavljene opreme iz SOPSTVENIH SREDSTAVA: 8.484.265,60 din.


PREGLED NABAVLJENE MEDICINSKE OPREME IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA U 2005. GODINI

HIRURGIJA: operacioni sto-produžetak
STOMATOLOGIJA: mikromotor-zubarski motor,
UROLOGIJA: elektrokauter,
Telescope optika-artroskop,
RADIOLOŠKA SLUŽBA: pneumokolon,
Aparat za automatsko razvijanje filma,
DEČJE ODELJENJE: inhalator cis-d,
GINEKOLOŠ. AKUŠER. SL: destilator,
REHABILITACIJA: bioptron lampa,
Ručni masažer,
INTERNO: biopsiona klešta,
TRANSFUZIJA: automatski koagulator,
MEDICINA RADA: test aparat RIR,
Test aparat brojač grešaka,
BTS 30030 fotometan,

Ukupna vrednost nabavljene opreme u 2005 godini iz SOPSTVENIH SREDSTAVA bila je 4.727.364,81 dinara