• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

decembar 2006.

Zaječarska bolnica druga u Srbiji

Prema kriterijumima Ministarstva zdravlja za ocenjivanje kvaliteta rada, Opšta bolnica Zaječar zauzela je 2. mesto u 2006. godini u kategoriji bolnica do 100.000 stanovnika. Među ocenjivanim kriterijumima ističu se prosečna dužina bolničkog lečenja, broj medicinskih sestara po bolničkoj postelji, prosečan broj preoperativnih dana lečenja za hirurške grane i broj operacija u opštoj anesteziji po lekaru. Jedan od parametra bio je i broj pacijenata kojima su pružene usluge i dužina čekanja a odnosi se na totalne cementne proteze i usluge na skeneru. Ono čime se ističe zaječarska bolnica je prosečna dužina bolničkog lečenja od 6,4 dana, dok je u proseku jedna medicinska sestra zadužena da brine za 3 pacijenta / bolničke postelje. Prosečan broj preoperativnih dana lečenja za hirurške grane iznosi 1,34 dana. 
Dom zdravlja Zaječar je u kategoriji domova zdravlja na teritoriji preko 50.000 stanovnika zauzeo 15. mesto, što je znatno viši uspeh u odnosu na prošlogodišnji. Kao kriterijumi ocenjivani su: prosečan broj propisanih recepata po lekaru, broj naloga za ampulirane lekove, uputa za laboratoriju, za specijalističko-konsutativni pregled, rendgen, kao i broj uputa po lekaru za ultrazvuk. Ovi pokazatelji ocenjivani su u službama opšte medicine, pedijatrije, ginekologije, stomatologije i medicine rada. U stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti kvalitet rada je ocenjivan na osnovu parametra koji se odnose na preventivnu delatnost.
U domenu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite ocenjivan je procenat radnika koji su učestvovali u različitim oblicima edukacije, a u cilju sticanja i obnove znanja i veština. U Zdravstvenom centru Zaječar 35,4% radnika je bilo uključeno u neki od oblika edukacije. 
Zadovoljstvo pacijenata pruženim zdravstvenim uslugama procenjivano je na osnovu rezultata sprovedene ankete, kako na primarnom nivou tako i za pacijente na bolničkom lečenju. Generalno gledano, od 607 anketiranih pacijenata, preko 80% se izjasnilo veoma pozitivno kada su u pitanju kvalitet pružene usluge, stručnost i ljubaznost zdravstvenih radnika, uslovi bolničkog lečenja i sl.


oktobar 2006.

U službi za Nuklearnu medicinu brže do dijagnoze

Služba za nuklearnu medicinu, u okviru svoje in vitro laboratorije, dobila je automatski hemiluminiscentni imunoanalizator tipa ACCESS, američke firme BACKMAN COULTER, jedini u Timočkoj krajini. Ovaj aparat će omogućiti kvalitetno i brzo određivanje hormona, tumorskih markera i antitela u krvi, a pruža mogućnost određivanja i novih markera oboljenja srca i infektivnih oboljenja. 
Aparat vrednosti 2.100.400 dinara (sa PDV-om), Zdravstveni centar Zaječar obezbedio je iz sopstvenih sredstava. 
Za detaljnije informacije pacijenti mogu da se jave na tel: 019/425-811 lok. 220

v027

21. oktobar 2006.

Služba hitne medicinske pomoći 
Zdravstvenog centra Zaječar proslavila je 25 godina rada

Uz puno zvanica, u svečanoj atmosferi, amfiteatar Doma zdravlja bio je prepun lepih uspomena iz rane mladosti ove službe, kada je njena glavna karakteristika bio stalan priliv mladih lekara. Do današnjih dana, po recima načelnika ove službe, dr Miroslava Nedeljkovića, kroz ovu službu prošlo je 65 lekara. Slogan svečanosti, 
"25 godina rada, 25 godina iskustva, 25 godina druženja", u potpunosti odslikava prethodni period, a naročito ovo poslednje-druženje, po čemu mnogi koji su u njoj radili i pamte Službu hitne pomoći, istakla je upravnica Doma zdravlja, Dr Jelica Radenković, u pozdravnoj reci. Na veliki značaj ove službe ukazao je i Dr Darko Vugdelija, predsednik zaječarske podružnice SLD. Među gostima, bivšim radnicima službe i penzionerima, našle su se i kolege iz službi HMP iz okoline - Bor, Kladovo, Knjaževac...
Dr Miroslav Nedeljković, sadašnji načelnik, ukratko je izložio istorijat službe, naglašavajući da je ova služba jedna od najmlađih u ZC Zaječar. Njen, slobodno možemo reci, osnivač, idejni tvorac i dugogodišnji načelnik, bio je Dr Desimir Đorđević, koga pamte generacije lekara koji su radili u službi HMP. 
Sadašnji trendovi razvoja ove službe su u skladu sa ciljevima i pravcima razvoja Urgentne medicine u Srbiji, a čiji je glavni utemeljivač Ministarstvo zdravlja. Posebna radna grupa za urgentnu medicinu (čiji je član i Dr Miroslav Nedeljković) upravo ima težak i odgovoran zadatak da definiše jasne smernice za razvoj celokupnog sistema Urgentne medicine, pa i SHMP Zaječar, kao njegovog dela.
U radnom delu proslave, svoja predavanja izložili su i Prof. Dr Branko Đurović (KCS, Urgentna neurologija), Prof. Dr Milan Pavlović (KC Niš, Kardiologija) i Dr Branislav Nicić (GZZHMP Niš), kao i Dr Miljan Jović (SHMP Zaječar) i Dr Aleksandar Jolić (lekar na specijalizaciji iz Interne medicine). 
Nakon radnog dela i obilaska prostorija SHMP Zaječar, domaćini i gosti druženje su nastavili u hotelu "Kastrum" u Gamzigradskoj banji.
Uredništvo Timočkog medicinskog glasnika ovom prilikom je pripremilo novi, tematski broj TMG, okupivši mlade autore iz Službe HMP, koji su svojim radovima pokazali da im naučna reč nije nepoznata, te da i pored terenskog rada imaju veliki potencijal i za dokazivanje i na planu stručnih aktivnosti.


4. oktobar 2006.

Nagrada za Prim. dr Najdanovic-Mandic VeraPrim. dr Najdanovic-Mandic Vera bila je na 32. Evropskom kongresu citologije u Veneciji od 1-4.10.2006.
Na kongresu je imala oralnu prezentaciju rada: "Invasive cancer after ten year screening period 1996-2005". Za prezentiran rad dobila je nagradu "The Best Oral Communication"

v024  v025  v026 
v023 

11. avgust 2006.

Ministar zdravlja prof. dr Tomica Milosavljević, sa dr Brajanom Poterom, rukovodiocem projekta ''Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji'' otvorio je 11. avgusta Centar za preventivne zdravstvene usluge. Ovo je jedan od 25 centara u Srbiji koji finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju.

Projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije '' Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji'' finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju. Projekat pruža tehničku pomoć procesu reformi preventivnih zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji.
Opšti ciljevi rada Centra su: unapređenje sprovođenja preventivnih zdravstvenih usluga u domu zdravlja u skladu sa prioritetnim potrebama korisnika zdravstvene zaštite, otvorenost prema lokalnom stanovništvu i to pre svega zdravom, odraslom, radno aktivnom stanovništvu, neposredno sprovođenje malih dijagnostičkih procedura (kontrola krvnog pritiska, zdravstveno vaspitanje i promocija zdravlja.

Organizacionu strukturu centra čine četiri osnovne jedinice:

1. Resursno-Edukativno-Koordinativna jedinica
2. Preventivno-savetovališna jedinica
3. Mobilna jedinica
4. Telefonsko savetovalište

U Centru za preventivne zdravstvene usluge pacijentima može biti određen body mass index (na osnovu telesne težine, visine i obima struka), određene vrednosti glikemije, holesterola i triglicerida, izmeren krvni pritisak, propisana odgovarajuća dijeta i sl.
Organizovanjem zdravstveno vaspitnih aktivnosti, Centar za preventivne zdravstvene usluge, kroz predavanja i rad u maloj grupi, informiše građane i pruža savete na polju promocije i zaštite zdravlja.
Stručni tim Centra za preventivne zdravstvene usluge organizuje predavanja u školama, radnim organizacijama, mesnim zajednicama, kako u gradu, tako i u selima, učestvuje u javnim manifestacijama.
U okviru telefonskog savetovališta sve usluge iz oblasti zaštite zdravlja mogu se dobiti na telefon 019/ 428-328.
Centar se nalazi u prostorijama Službe opšte medicine u Domu zdravlja i otvoren je svakog radnog dana od 7 – 19 h.

v002 v001


Zaječar, 08. avgust 2006.


Poštovane kolege,

Obaveštavam Vas da je u sklopu Kardiološkog odseka Internog odeljenja u Zaječaru, tehnički i kadrovski osposobljen tim za implantaciju privremenih pejsmejkera.
Pacijente sa potrebom za ovakvom vrstom terapije, iz zaječarskog i borskog okruga, možete upućivati u našu ustanovu.
Za sve informacije kontakt telefon: 063/8145941, 019/425-811 lokal 266, ili elektronskom poštom: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
Pozdrav,
Mr sc med Dr Vladimir Mitov
08.08.2006. specijalista interne medicine magistar kardiologije


UPOTREBA PRIVREMENOG PEJSMEJKERA U ZDRAVSTVENOM CENTRU U ZAJEČARU

DO SADA
Primena privremenog pejsmejekera u lečenju pacijenata u Zdravstvenom centru u Zaječaru nije potpuna novina. Prve, sada pioniske, korake napravio je kardiolog i tadašnji Načelnik Internističke službe Dr sc med dr Dušan Bastać. Početkom devedesetih godina, Zdravstveni centar je kupio aparat privremenog pejsmejkera i tada je urađeno oko 20 procedura.


SADA
Nakon pauze od 10-ak godina ponovo smo u mogućnosti da u našem centru sprovodimo ovaj vid lečenja.

U aprilu i maju 2006. Mr sc med Dr Vladimir Mitov završio je obuku i osposobljen je za samostalni rad za terapijsku primenu privremenog pejsmejkera. U isto vreme dipl med tehn. Marina Krošlin i med tehn Nenad Ristić osposobljeni su za rad instrumentara za izvođenje procedure.
Sopstvenim sredstvima zdravstvenog centra obezbeđena je sva potrebna oprema za izvođenje procedure.
Juna 2006. godine u Kardiološkom odseku Internog odeljenja kadrovski i tehnički oformljen je tim za implataciju privremenog pejsmejkera.

Prve procedure obavljene su u Pejsmejker centru Klinike za kardiovaskulerne bolesti u Nišu.

v003

Podešavanje pejsmejker uređaja.
Med tehn N Ristić, Ass dr sc med Z. Perišić (Načelnik Odeljenja invazivne dijagnostike i Pejsmejker centra), Mr sc med Dr V. Mitov

v004

Procedura punkcije v. subclaviae.
Dipl med tehn M. Krošliin, Mr sc med Dr V. Mitov

v005

Nakon prve zajedničke procedure. Med tehn D. Stojanović, Ass dr sc Z. Perišić, Mr sc med V. Mitov, dipl med tehn M. Krošlin, med tehn N. Ristić, med tehn M. Ivanović

BUDUĆI PLANOVI

Dalji planovi su da Kardiološki odsek Zdravstvenog centra u Zaječaru bude regionalna ustanova za Pejsmejker terapiju. Za sada primenom privremenog pejsmejkera, a u bliskoj budućnosti i primenom stalnih pejsmejkera, kao i otvaranje regionalnog Pejsmejker centra.

Autor teksta:
Mr sc med dr Vladimir Mitov
specijalista interne medicine
magistar kardiologije


1. jun 2006.

Ginekološko akušerska služba dobila priznanje za svoj rad

Odlukom Predsedništva Ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva, a na predlog Komisije za nagrade i priznanja Sekcije, doneta je odluka da se jubilarna medalja ''Dr Nikola Hadži Pešić'' dodeli Zdravstvenom centru Zaječar.
Na svečanom otvaranju 50. Ginekološko akušerske nedelje, u četvrtak 1. juna 2006. godine u 10 h u Hotelu Interkontinental dodeljeno je ovo priznanje našoj ustanovi.