• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

30. decembar 2014.

Interna edukacija iz urgentne medicine

       

        Poznato je da doktori i tehničari, u okviru sakupljanja bodova za obnovu licence, prisustvuju raznim seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu i to čine sa velikim uspehom.

       Međutim, služba hitne medicinske pomoći zdravstvenog centra, u okviru inovacije znanja i stalnog uvežbavanja veština potrebnih za svakodnevni rad, sprovodi internu edukaciju jedanput godišnje sa angažovanjem internih i eksternih predavača. S`obzirom da ova edukacija ne donosi bodove, odziv je zadovoljavajući kao i motivacija. Poslednja edukacija je održana tokom meseca decembrana temu:
KPCR-a, teške traume i politraume, prinudne hospitalizacije i akutnog abdomena
, gde je auditorijum bio širi za razliku od ranijih godina, od kada se i sprovodi ovaj način inovacije znanja.

Načelnih SHMP

Dr Miroslav Nedelković

20141225 130543 20141225 131818 20141225 131841
20141225 131938 20141225 132525 20141225 135530
20141225 140620 20141225 140750 20141225 140926

Odluka o prijemu br.5931/3 od 06.10.2014.godine


Preuzimanje obrazca - Evidencija aktivne pripravnosti


Ugrađen prvi stent u angio sali

ang1 ang2
ang3  

Procedura - Akreditacija Doma zdravlja Zaječar


Prve koronarografije u novoj angio sali


Danas su urađene tri koronarografije, prvi put u angio sali u Zaječaru. Intervencije su urađene pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u Zaječaru, zbog akutnog infarkta miokarda.

Procedure su obaviti:

Prof. dr Zoran Perišić - Predsednik Udruženja kardiologa Srbije,

Prof. dr Milan Nedeljković - Predsednik radne grupe za kateterizaciju i perkutane koronarne intervencije, Udruženja kardiologa Srbije,

Prim mr sc med dr Vladimir Mitov, Šef Odeljenja invazivne dijagnostike u Zaječaru.
 

1

2

 

3 4


Angio sala u Zdravstvenom centru Zajecar
 

Moderno   opremljena   angio   sala   u   Zdravstvenom   centru   Zajecar  je  u funkciji  zbrinjavanja kardiovaskularnih pacijenata, gde ce u narednom periodu moci da se resavaju hitni slucajevi i sprece potencijalne komplikacije.

angio1 angio2

Dopis načelnicima sekundarne zz:   Dopis br.1     Dopis br.2     Dopis br.3

Uputstvo za fakturisanje (primarna i sekundarna zz 2014.god)

Lista lekova na pozitivnoj listi - primarna ZZ

Uputstvo za popunjavanje izveštaja o hospitalizaciji

DSG: Kompletan_priručnik_pravila_šifriranja