• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

Najznačajniji projekti i aktivnosti u 2011. godini:

Akreditacija Opšte bolnice Zaječar

Opšta bolnica u Zaječaru je stekla status akreditovane bolnice na period od jula 2011.godine do jula 2012. godine. U postupku samoocenjivanja i eksternog ocenjivanja uključene su sledeće oblasti: opšte lečenje, intenzivna nega, operaciona sala, urgentna medicina, službe kliničke podrške ( radiologija, laboratorija i apoteka ), oblast životne sredine i neklinička podrška ( upravljanje, rukovođenje, ljudski resursi i upravljanje informacijama ). Krajem 2011. godine pripremljen je Plan integrisanog unapređenja kvaliteta za 2012. godinu u skladu sa preporukama Tima eksternih ocenjivača.


Donacija Vlade Japana - digitalni mamograf

U okviru projekta Vlade Japana ’’ Unapređenje skrininga i prevencije raka dojke u Republici Srbiji ’’, jula 2011. godine Zdravstveni centar Zaječar je dobio savremenu mamografsku opremu, čime je unapređen skrining i prevencija malignih promena na dojkama. Za nepunih 5 meseci, na novom mamografu pregledano je preko 700 žena.


Uvođenje kliničkih puteva

Kao deo projekta ’’Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje’’, Opšta bolnica u Zaječaru je uključena u proces razvoja i implementacije kliničkih puteva za: normalan porođaj, bronhijalnu astmu kod dece, laparoskopsku holecistektomiju, kolorektalni karcinom, akutni moždani udar i akutni koronarni sindrom. Na radionicama tokom 2011. godine predstavljeni su finalni nacrti kliničkih puteva, koji su tokom prve faze izrađeni i testirani u Opštoj bolnici u Zaječaru.


Angio sala u zaječarskoj bolnici

U toku 2011. godine započele su pripremne aktivnosti za buduću angio salu. Sredstva za ovu investiciju obezbedilo je Ministarstvo zdravlja RS. Kao deo pripremnih aktivnosti, lekari i medicinske sestre su pohađali edukaciju za obavljanje novih intervencija.


decembar 2011.
Edukacija zdravstvenih radnika radi formiranja elektronskog zdravstvenog kartona u bolnici


Edukacija zaposlenih zdravstvenih radnika za rad u licenciranoj aplikaciji Comtrade-a započela je 5. decembra i organizuje se u biblioteci Doma zdravlja. Cilj edukacije je osposobljavanje zaposlenih za rad u novoj aplikaciji kao i formiranje elektronskog zdravstvenog kartona u Opštoj bolnici Zaječar.

v280 v281

decembar 2011.
Istraživanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih u primarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti


U cilju unapređenja kvaliteta rada, 5. decembra 2011.godine se organizuje ispitivanje zadovoljstva korisnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( opšta medicina, služba za zdravstvenu zaštitu dece, stomatološka služba i služba za zdravstvenu zaštitu žena ) u trajanju od jednog dana. 
U delu stacionarne zdravstvene zaštite, istraživanje se sprovodi u periodu od 5. do 9. decembra 2011. godine, prilikom otpusta pacijenta iz bolnice. U specijalističkoj internističkoj ambulanti ispitivanje zadovoljstva korisnika se sprovodi 9. decembra 2011.godine.
Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se organizuje 12. decembra 2011. godine od 7 – 19 časova, dok je za zaposlene u bolničkom delu planirano od 7 časova 12. decembra 2011. godine do 7 časova 13. decembra 2011. godine.


decembar 2011.
Obeležavanje jubileja 30 godina uspešnog rada Službe za hitnu medicinsku pomoć

v277 v278


Datum i vreme: petak, 2. decembar 2011. god., 12:00 h
Mesto: amfiteatar Doma zdravlja u Zaječaru 

PROGRAM:
11:30 Doček gostiju
12:00 Dobrodošlica – Pazdravne reči
12:10 Kratak istorijat službe 
Dr Miroslav Nedeljković, načelnik Službe za hitnu medicinsku pomoć
12:15 Predavanja po pozivu:

- Prof. dr Mira Živković, neurolog K.C. Niš
Prehospitalni tretman akutnog ishemijskog moždanog udara
- Prof. dr Milan Pavlović, kardiolog K.C. Niš
Prehospitalna firinoliza

K o k t e l


Novembar 2011.
Sistematski ginekološki pregledi 


Služba za zdravstvenu zaštitu žena organizuje sistematske ginekološke preglede za žene zaposlene u zaječarskim osnovnim i srednjim školama. Pregledi se organizuju u periodu od 7. – 10. novembra i od 14. – 17. novembra u prostorijama Medicinske škole od 9 – 12 h.
U interesu Vašeg zdravlja je da je javite na pregled uz podsećanje da je karcinom grlića materice izlečiv ukoliko se promene otkriju na vreme.
i gradjani treba da sa sobom ponesu overenu zdravstvenu knjizicu.


5. i  6. novembar 2011. god.
Vakcinacija protiv sezonskog gripa


U subotu i nedelju, 5. i 6. novembra 2011. godine u vremenu od 8 - 19 h u prostorijama Službe opšte medicine u Domu zdravlja biće organizovana vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Svi zainteresovani gradjani treba da sa sobom ponesu overenu zdravstvenu knjizicu.


Novembar 2011.
Preventivni pregledi u novembru


Preventivni centar tokom novembra organizuje preglede prema sledećem rasporedu: 
1.11. – Medicinska škola, 
3.11. – Advokatska komora, 
8.11. – Tehnička škola, 
10.11.- O.Š. ’’ Desanka Maksimović ’’, 
15.11. – O.Š. ’’ Jelena Majstorović ’’, 
17.11.- Katastar, 
22. i  24.11. – JKP ’’ Kraljevica ’’


Oktobar 2011. 
Preventivni centar nastavlja preglede na terenu


Preventivni centar do kraja oktobra organizuje aktivnosti na terenu, tako da će 22.10. pregledi biti organizovani u Grljanu, 25.10. u Višem sudu u Zaječaru, 27.10. u Ekonomsko-trgovinskoj školi i 29.10. u Velikom Izvoru.


Oktobar 2011. 
Preventivni centar i Pneumoftiziološka služba organizuju merenje kapaciteta pluća


Preventivni centar Zdravstvenog centra Zaječar u saradnji sa Pneumoftiziološkom službom organizuje besplatne usluge spirometrije (merenje kapaciteta pluća). 
Ovi pregledi će biti organizovani u prostorijama Preventivnog centra u Domu zdravlja i to: 12., 13., 19. i 20. oktobra od 10 – 17 h.
Usluge spirometrije su besplatne za sve zainteresovane građane, a prvenstveno su namenjene pušačima i pacijentima sa hroničnim opstruktivnim bolestima pluća.
Obavezno je da prilikom pregleda pacijenti ponesu overenu zdravstvenu knjižicu.


8. oktobar 2011. 
Preventivni pregledi za meštane Vratarnice


Preventivni centar Doma zdravlja Zaječar obaviće preventivne preglede za meštane sela Vratarnica u prostorijama zdravstvene ambulante od 8 h.
U cilju očuvanja zdravlja, podsećamo korisnike da se odazovu na pregled, ponesu overenu zdravstvenu knjižicu i da ne doručkuju.
Pored opšteg pregleda lekara, meštani imaju mogućnost da izvrše kontrolu šećera, telesne težine, visine, izračunavanje body mass indexa, merenje krvnog pritiska, test u cilju prevencije karcinoma debelog creva, a kod žena će biti obavljen i pregled dojki, kao i obuka za samopregled.


4. oktobar 2011. god.
Akreditovan stručni sastanak: Gojaznost dece i mladih – prevencija i lečenje


Pogledajte ceo prilog


17. septembar 2011. 
Preventivni centar organizuje akciju za meštane sela Gamzigrad


Preventivni centar Zdravstvenog centra Zaječar nastavlja preventivne preglede u okviru mobilne jedinice.
Ova aktivnost se sprovodi u cilju ranog otkrivanja faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Preventivni pregled podrazumeva opšti pregled lekara, kontrolu šećera, telesne težine, visine, izračunavanje body mass indexa, merenje krvnog pritiska, test u cilju prevencije karcinoma debelog creva, pregled dojki kod žena i obuku za samopregled. 
U subotu, 17. septembra 2011.god. preventivni pregledi će biti organizovani u Gamzigradu.
Pregledi počinju u 8:00 h, a korisnike podsećamo da ujutru ne doručkuju i da sa sobom ponesu overenu zdravstvenu knjižicu.


7. septembar 2011.
Edukacija za izradu strateškog plana za Dom zdravlja


U okviru DILS projekta, organizovana je edukacija ’’ Strateško planiranje zdravstvenih organizacija’’ na kome su učestvovali predstavnici Doma zdravlja Zaječar. Pomenuta edukacija ima za cilj osnaživanje zaposlenih za pripremu strateškog plana. Osnovne teme koje su obrađivane su: osnove zdravstvenog menadžmenta i strateška pozicija organizacije, misija, vizija, vrednosti, SWOT analiza, strateški ciljevi, operativni plan, aktivnosti, razvoj strateškog plana i implementacija. 
Zaječarski Dom zdravlja ima Strateški plan za period 2009. – 2011. godina, tako da je neophodna revizija postojećeg ili priprema novog, a ono što predstoji je i započinjanje procesa akreditacije.