• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite za lica sa posebnim potrebama
 

U okviru DILS projekta u zaječarskom Domu zdravlja uređen je prilaz koji doprinosi boljoj dostupnosti zdravstvene zaštite za korisnike sa posebnim potrebama. Kao deo infrastrukturnih radova urađena je rampa, čime je omogućen prilaz Domu zdravlja sa invalidskim kolicima. Na taj način je prepoznat problem osoba sa posebnim potrebama, a problemi ovih  pacijenta počinju da se rešavaju.

13okt2013 01 13okt2013 02


Istovremeno je Služba za zdravstvenu zaštitu žena obezbedila stolicu za obavljanje ginekoloških pregleda za osobe sa posebnim potrebama,što predstavlja deo pomenutog projekta.

13okt2013 03 13okt2013 04

Vozilo za Službu kućne nege i lečenja


U okviru projekta ’’Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji’’, koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU, dodeljeno je vozilo zaječarskomDomu zdravlja. Ova zdravstvena ustanova je na taj način postala korisnik vozila iz donacije EU koje je namenjeno Službi kućne nege i lečenja. U narednom periodu donirano vozilo marke ’’fijat panda’’ doprineće unapređenju kvaliteta i dostupnosti usluga koje se pružaju najtežim pacijentima. 

200920133 200920134

Otvoren Centar za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga


U Zdravstvenom centru Zaječar, kao deo internističke službe počeo je sa radom Centar za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga. Otvaranju je prisustvovao Prof. dr. Nebojša Tasić, načelnik Centra za hipertenziju Insituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, koji je istakao da je ovo odgovor na poterbe populacije, obzirom da je neregulisana hipertenzija jedan od osnovnih uzroka nastanka infarkta i šloga. Zaječarski kardiolozi će u narednom periodu u konsultaciji sa stručnjacima Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje raditi na uključivanju šire populacije u programe prevencije i efikasnijeg rešavanja neregulisanih hipertenzija, kako bi se rizik za nastanak infarkta i šloga sveo na minimum.  Na otvaranju Centra istaknuta je i podrška od strane gradske uprave Zaječara, kao i lokalnih medija.

200920131 200920132

Preventivni pregledi u septembru 2013.


Tokom septembra biće nastavljeni preventivni pregledi kroz rad mobilne jedinice na terenu. Pored pregleda za zaposlene u javnimustanovama u gradu, pregledi će biti organizovani i u zaječarskim selima za meštane ruralnih sredina.Preventivni pregled podrazumeva opšti pregled lekara,kontrolu šećera, telesne težine, visine, izračunavanje body mass indexa,merenje krvnog pritiska, pregled dojki kod žena i obuku za samopregled.

U narednom periodu pregledi se organizuju prema sledećem rasporedu:

10. septembar 2013. – J.P. PTT saobraćaj ( Pošta)

12. septembar 2013. – Apoteka Zaječar

14. septembar 2013. – Lubnica

28. septembar 2013. – Salaš

1v01 2v02

Preventiva doprinosi unapređenju zdravlja svih nas


U okviru redovnih aktivnosti posebnu pažnju posvećujemo preventivnom radu. Kao korisnici usluga imate mogućnost da obavite besplatno sve preventivne preglede koji su predviđeni za vaše godine života. Imajući u vidu značaj ovih aktivnosti, želja nam je da zajedno radimo u očuvanju vašeg zdravlja.

Zato se obratite svom izabranom lekaru koji će vam pružiti sve savete u vezi preventivnih pregleda.

preventiva1 preventiva2

sertifikat o akreditaciji s127
Zaječarska bolnica dobila akreditaciju Pejsmejker centar

Preventivni pregledi na terenu - raspored april 2013

  

Tokom aprila meseca Preventivni centar organizuje preglede na terenu u cilju ranog otkrivanja faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Preventivni pregled podrazumeva opšti pregled lekara, kontrolu šećera, telesne težine, visine, izračunavanje body mass indexa, merenje krvnog pritiska, pregled dojki kod žena i obuku za samopregled. 

Pregledi će biti organizovani u subotu 13. aprila 2013. godine u Rgotini i 16. aprila 2013. godine u O.Š. ’’Ljubica Radosavljević Nada’’. 


Sistematski pregledi dece za polazak u školu - april 2013


Sistematski pregledi za 550 mališana za polazak u prvi razred biće organizovani u periodu od 1. do 26. aprila 2013. godine.  Deca koja su rođena od 1. marta 2006. godine do kraja februara 2007. godine biće obuhvaćena ovim pregledima.

Sistematski pregledi za decu koja žive u gradu biće organizovani obaveštavanjem predškolskih grupa pri vrtićima i zabavišta pri školama. Grupe predškolske dece pri seoskim školama biće obaveštene preko mesnih kancelarija.