• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

17. decembar 2009:
Zdravstveni centar dobio 1.300 doza vakcina protiv novog grip


Zaječarski Zdravstveni centar je danas dobio 1.300 doza vakcina protiv novog gripa. Preostala količina vakcina, očekuje se za dve nedelje.
Vakcinacija počinje u petak, 18. decembra i biće organizovana svakog radnog dana i subotom od 8:00 – 13:30 h. u prostorijama Službe opšte medicine Doma zdravlja u Zaječaru.
Vakcinacijom će najpre biti obuhvaćeni hronični pacijenti i zdravstveni radnici, dok će drugom tranšom vakcina biti obuhvaćeni i ostali zaposleni radnici u javnim službama.


23. novembar 2009.
U cilju prevencije novog virusa gripa A ( H1N1 ) pojačane zdravstveno vaspitne aktivnosti sa decom


Polivalentna patronažna služba je pojačala program zdravstvenog vaspitanja sa decom u seoskim sredinama. U cilju prevencije novog virusa gripa 1 ( H1N1 ) organizovane su zdravstvene radionice za decu nižih razreda osnovnih škola u Koprivnici, Dubočanu, Glogovici i Salašu. 
Realizatori pomenutih zdravstvenih aktivnosti su patronažne sestre i epidemiolog Zdravstvenog centra Zaječar.


4. novembar 2009.
Zdravstveni centar spreman za eventualnu pojavu novog virusa gripa 


Služba opšte medicine
U okviru Službe opšte medicine, zaječarskog Zdravstvenog centra preuređena je i obeležena prostorija sa posebnim ulazom za pacijente sa sumnjom na grip. Prostorije preventivnog centra su namenjene i obeležene za prijem pacijenata sa simptomima sličnim gripu. U tim prostorijama dežura edukovana medicinska sestra koja prima pacijente, uzima potrebne podatke i informiše lekara. Ukoliko se posumnja na novi virus H1 N1, lekar upućuje pacijenta na Infektivno odeljenje. 
U Službi opšte medicine formiran je call centar sa brojem telefona 428-328, putem koga korisnici mogu, u periodu od 7 – 20 h da dobiju savete od strane lekara.
Takođe su i u gradskim ambulantama postejeće prostorije preuređene za prijem pacijenata sumnjivih na grip. Dežurni brojevi telefona za građane u gradskim ambulantama su:

Ambulanta br.1: 421 – 438
Ambulanta Kotlujevac: 421-682
Ambulanta Karađorđev venac: 600-883

v217 v218


Služba za zdravstvenu zaštitu dece
U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu dece, zaječarskog Zdravstvenog centra preuređena je i obeležena posebna prostorija za decu sa sumnjom na grip. U toj prostoriji dežura edukovana medicinska sestra koja prima pacijente, a ukoliko se posumnja na novi virus gripa, lekar preduzima odgovarajuće mere. 
Takođe, roditelji mogu sve potrebne informacije u vezi gripa da dobiju i putem telefona:

425-811 lok. 247 za predškolsku decu i
425-811 loka 232 za školsku decu.

v219 v220

1. novembar 2009:
Perdijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva u Zaječaru 


Zdravstveni centar Zaječar je domaćin desete Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva ( Pozorište ’’ Zoran Radmilović ) sa početkom u 11:00 časova. Predstojeći stručni skup iz oblasti pedijatrije posvećen je ishrani kod dece. 

Dnevni red:

 1. Prof. Dr Miroslav Vrvić, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Nutritivne karakteristike mlečnih formula za ishranu odojčadi
   
 2. Prof. Dr Gordana Kostić, Dečja klinika KC, Niš
  Wilmsov tumor
   
 3. Prof. Dr Niveska Božinović- Prekajski
  Institut za neonatologiju, Beograd
  Ishrana prevremeno rođene dece
   
 4. Prim. Mr sci dr Marija Mladenović, Zdravstveni centar Valjevo
  Alternativni mehanizmi digestije i apsorpcije
   
 5. Prim. Dr Bojana Cokić, Zdravstveni centar Zaječar
  Medicina i umetnost

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (broj 153-02-1682/2009-02 od 24.09.2009. godine) sastanak je akreditovan, te će svaki učesnik dobiti 3 boda.


17. oktobar 2009.
Počela vakcinacija protiv sezonskog gripa

Zdravstveni centar Zaječar je dobio 6000 doza vakcina protiv sezonskog gripa koje su namenjene za hronične bolesnike i stare preko 65 godina. Vakcinacija se sprovodi u Službi opšte medicine, dok će za nepokretne pacijente vakcinacija biti organizovana u okviru Službe za kućno lečenje. Takođe, za pacijente iz seoskih sredina je izdvojeno 1500 doza vakcina, koje su distribuirane seoskim ambulantama, čime je započela vakcinacija meštana ruralnih područja.


1. oktobar, 
Međunarodni dan starih: 
Preventivni pregledi u Crvenom krstu za članove kluba "Zrelo doba"

Povodom Međunarodnog dana starih, Preventivni centar Zdravstvenog centra Zaječar je u saradnji sa Crvenim krstom u Zaječaru organizovao preglede za stare u okviru kluba ’’ Zrelo doba ’’. Korisnici su imali prilike da prokontrolišu krvni pritisak, vrednosti šećera, holesterola i triglicerida u krvi, a za žene je organizovan i pregled dojki.

v205 v206

Septembar 2009: 
Obeležen 24. septembar, Svetski dan srca


Preventivni centar je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje ’’ Timok ’’ organizovao aktivnost povodom 24. septembra, Svetskog dana srca. Tom prilikom su zdravstveni radnici u centru grada organizovali aktivnost kontrole krvnog pritiska građanima i razgovarali o zdravim navikama u cilju prevencije kardio vaskularnih oboljenja ( pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost i značaj preventivnih pregleda )
Tokom septembra organizovani su i preventivni pregledi za zaposlene u zaječarskoj pivari ’’ Efes ’’

v202 v203

Septembar 2009: 
Saradnja Zdravstvenog centra Zaječar i Univerzitetske dečje klinike u Beogradu


U cilju povećanja dostupnosti zdravstvene službe korisnicima i unapređenja stručnog rada, Zdravstveni centar Zaječar uspešno sarađuje sa Univerzitetskom dečjom klinkom u Beogradu. Uz stručnu pomoć Dr Dragana Vukanića, dečjeg hirurga/urologa iz Beograda, u zaječarskom Zdravstvenom centru rade se operacije iz oblasti dečji hirurgije i urologije za koje bi pacijenti morali da putuju u veće zdravstvene ustanove van Zaječara. Ovo je rezultat uspešne saradnje pedijatrijske, urološke i službe dečje hirurgije u Zaječaru sa pomenutom zdravstvenom ustanovom iz Beograda.

v201 v202

Septembar 2009: 
Bolnica u Zaječaru treća u Srbiji po kvalitetu rada u 2008. godini


Zdravstveni centar Zaječar i dalje zadržava visok kvaliteta rada. Na V Nacionalnoj konferenciji o stalnom unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Bolnica u Zaječaru je zauzela treće mesto u kategoriji bolnica do 100.000 stanovnika. Istovremeno je Dom zdravlja zauzeo visoko 13. mesto u kategoriji domova zdravlja preko 50.000 stanovnika.


Avgust 2009:
U sastavu Polivalentne patronaže angažovan je zdravstveni medijator


U okviru Ministarstva zdravlja R.S. i Programa '' Dekada Roma '' u Zdravstvenom centru Zaječar od 1. jula 2009. god. angažovan je zdravstveni medijator za romsku nacionalnu manjinu. U sastavu Polivalentne patronažne službe, osnovna uloga zdravstvenog medijatora je povezivanje romske populacije sa lokalnom zajednicom, zdravstvenom službom, obrazovnim institucijama i službom socijalne zaštite.


13. jul – 13. oktobar 2009. 
Projekat "Čišćenje bolničkog kruga"

U okviru javnih radova Zdravstveni centar Zaječar realizuje tromesečni projekat "Čišćenje bolničkog kruga", čija je ukupna vrednost 2.250.000 din. Učešće Zdravstvenog centra u pomenutom projektu iznosi 300.000 dinara, dok je 1.950.000 dinara obezbeđeno iz budžeta R.S. Na poslovima čišćenja i uređenja bolničkog kruga angažovano je 20 nekvalifikovanih radnika i jedan šumarski tehničar.

v196 v197

 

Jul 2009:
Realizacija plana zdravstvenih usluga za period I – VI 2009. godine


U periodu januar – jun 2009. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti realizovano je 209.620 pregleda, što je 47,4% u odnosu na plan. Istovremeno je ostvareno i 11.602 preventivnih pregleda ( sistematski, kontrolni i skrining pregledi ). 
Specijalističko konsultativne službe su ostvarile 89.245. ambulantnih pregleda, tj. 50,6% u odnosu na plan i 114.984 usluga, što predstavlja 47,3%. 
U okviru dijagnostičkih službi, laboratorijska dijagnostika je ostvarila 536.273 usluga ( 53,1% ), među kojima su 71% za ambulantne korisnike. Radiološka služba je realizovala 19.188 usluga ( 47,2% u odnosu na plan ), od kojih su 72% za ambulantne korisnike. Zaječarska bolnica, sa 430 postelja, ostvarila je 46.076 bolesničkih dana ( 45,7% ), za 7.779 lica ( 50,6% u odnosu na godišnji plan ), čime je ostvarena prosečna dužina lečenja od 5,9 dana. 
U hirurškim granama izvršeno je 1.458 operacija, što je 47,2% u odnosu na plan.
Dijalizom je obuhvaćeno 84 pacijenata, sa ukupno 4.529 usluga ili 50,3% u odnosu na plan.


16. jul 2009.
Registrovan prvi slučaj novog virusa gripa


U Zaječaru je 16.07.2009. godine registrovan prvi slučaj oboljenja od novog soja virusa gripa A ( H1N1 ). Radi se o mladiću starom 26 godine iz Zaječara, koji je boravio od 09. – 12. 07. 2009. god. na festivalu ‘’ Exit’’ u Novom Sadu. Pacijent je hospitalizovan 13.07.2009. godine na Infektivnom odeljenju Z.C. Zaječar sa simptomima: temperatura preko 38O C, gušobolja i suv, nadražajni kašalj. Nakon preduzete simptomatske terapije, pacijent se već sutradan osećao dobro. Potvrdu sumnje da se radi o novom gripu dobili smo 16.07.2009. god. kada je kod druga sa kojim je bio na festivalu, a koji je ostao u Beogradu, laboratorijski potvrđeno prisustvo novog virusa gripa. Oboleli iz Zaječara je klasifikovan kao verovatan slučaj. Kontakti sa kojima je bio su stavljeni pod zdravstveni nadzor. Dalja situacija se prati i preduzimaće se adekvatne mere, predviđene stručno-metodološkim uputstvom.


24.06.2009.
Projekat "Zajedno do zdravlja"


Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma iz Zaječara realizovao je projekat '' Zajedno do zdravlja'' u periodu januar – jun 2009. godine. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.  Projektom  je obuhvaćeno 200 žena romske populacije, koje su se izjasnile za izabranog ginekologa, obavile sistematski ginekološki pregled i PA test.  Kod 8 žena ( 4% )  rezultat je PA 3 i one  su upućene na dalju dijagnostiku i lečenje. Značajnu podršku u realizaciji projekta pružio je zaječarski Centar za socijalni rad. Tokom realizacije projektnih aktivnosti održana su 2 predavanja na temu '' Prevencija karcinoma grlića materice i dojke '' uz angažovanje Preventivnog centra. Takođe, žene koje su uključene u projektne aktivnosti dobile su higijenske pakete. Ovo je druga godina kako Zdravstveni centar Zaječar i Društvo Roma zajednički realizuju  projekte na polju unapređenje zdravlja romske populacije. Dosadašnja uspešna saradnja ove zdravstvene institucije i lokalne nevladine organizacije biće nastavljena i u narednom periodu, što je i deo strateškog plana Doma zdravlja Zaječar. 


ČUVAJMO ZDRAVLJE ZDRAVIM NAVIKAMA

U periodu od 11. – 17. maja 2009. godine obeležava se XIX Nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom '' Čuvajmo zdravlje zdravim navikama ''. Ova manifestacija je republičkog karaktera, a organizatori su Zavod za javno zdravlje '' Timok '' i Stomatološka služba Zdravstvenog centra Zaječar. Tokm predstojeće Nedelje u zaječarskim vrtićima i osnovnim školama organizovaće se priprema likovnih i literarnih radova, koji će biti predstavljeni na završnoj manifestaciji.

U Nedelji zdravlja usta i zuba, završna manifestacija je planirana za petak, 15. maj 2009. godine u 12:30 h u amfiteatru Doma zdravlja u Zaječaru.

v185 v186 v187

14. April 2009
Preventivni pregledi za zaposlene u osnovnoj školi u Vražogrncu

v178 v179

8. april 2009.
Dečje odeljenje dobilo vrednu donaciju


Udruženje Francusko-Srpskog prijateljstva poklonilo je Dečjem odeljenju Z.C. Zaječar nameštaj, tehniku, igračke i potrošni materijal, koji predstavljaju veliku podršku u daljem poboljšanju kvaliteta lečenja najmlađih pacijenata. Ova vredna donacija, koja je uručena Zdravstvenom centru Zaječar umnogome će poboljšati uslove u kojima borave mališani na odeljenju. 
Menadžment Zdravstvenog centra Zaječar i Pedijatrijska služba izražavaju veliku zahvalnost Udruženju Francusko-Srpskog prijateljstva na pruženoj pomoći.


3. April 2009.
Preventivni pregledi za meštane I Mesne zajednice

 

v180 v181

1. april 2009.
Projekat '' Zajedno do zdravlja''

 

U okviru projekta '' Zajedno do zdravlja'' u Dispanzeru za žene organizovana je podela rezultata PA testa i pregled dojki za žene romske populacije, koje su obavile sistematski ginekološki pregled. Tom prilikom  su 64  žene dobile  higijenske pakete, što je u skladu sa predloženim projektom. Planira se da  do kraja projekta  bude obuhvaćeno ukupno  200 žena romske populacije.


Mart 2009.
Donacija Italijanske Vlade

Zdravstveni centar Zaječar dobio je donaciju od Italijanske Vlade uz podršku Ministarstva zdravlja. Reč je o aparatima ( kolposkop, 2 mikroskopa, 5 aspiratora i 2 inhalatora ), koji predstavljaju značajnu podršku u procesu daljeg osavremenjivanja i doprinose unapređenju kvaliteta rada.


30. mart 2009. god.
Usvojen Strateški plan Doma zdravlja


Na sednici Upravnog odbora Zdravstvenog centra Zaječar usvojen je Strateški plan Doma zdravlja Zaječar za period 2009. – 2011. god. Ovaj dokument je deo aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta '' Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu'' uz podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
U delu Strateškog plana definisani su misija, vizija i strateški ciljevi.

MISIJA: Dom zdravlja u Zaječaru pruža usluge iz oblasti preventivnog i kurativnog rada i usmeren je na zdravlje korisnika. Mi težimo da kroz promociju zdravlja obezbedimo najbolji mogući kvalitet zdravlja i na taj način unapredimo kvalitet življenja.

VIZIJA: Dom zdravlja, kao samostalna i odgovorna ustanova integrisana u lokalnoj zajednici, kroz zajedničko delovanje svih interesnih grupa, teži da uključi sve korisnike iz naše sredine u sistem primarne zdravstvene zaštite i na taj način postigne optimalno zdravlje i socijalno blagostanje.

STRATEŠKI CILJEVI:
1. Osamostaljivanje Doma zdravlja u odnosu na Zdravstveni centar
2. Sveobuhvatno uključivanje korisnika u sistem primarne zdravstvene zaštite
3. Unapređenje i objedinjavanje preventivnih aktivnosti kroz programe promocije zdravlja i zdravstveno vaspitnog rada
4. Unapređenje informacionog sistema
5. Unapređenje kvaliteta rada


mart 2009:
Preventivne aktivnosti


U okviru realizacije preventivnih aktivnosti i projekta ’’ Zajedno do zdravlja’’ Zdravstveni centar Zaječar je 5. marta 2009. godine u 12:30 h u prostorijama Preventivnog centra organizovao predavanje za žene romske populacije na temu ’’ Značaj ranog otkrivanja promena na dojkama kod žena i obuka za samopregled dojki’’. Nakon predavanja u Dispanzeru za žene organizovani su sistematski ginekološki pregledi. Ova aktivnost je realizovana u partnerstvu sa Društvom Roma iz Zaječara.
U petak i subotu, 6. i 7. marta 2009.godine organizovani su preventivni pregledi za meštane III Mesne zajednice. Pored opšteg pregleda lekara, meštani su imali prilike da provere krvni pritisak, izvrše kontrou šećera u krvi, holesterola i triglicerida, a kod žena je obavljen i pregled dojki i obuka za samopregled. 
Povdom 8. marta, u subotu 7. marta 2009. Godine, Preventivni centar je organizovao akciju na Trgu oslobođenja u vremenu od 10 – 12 h. Tom prilikom su zdravstveni radnici delili promotivni materijal i razgovarali sa građanima o značaju zaštite zdravlja.


Projekat "Zajedno do zdravlja"

Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma realizuje projekat sa ciljem zaštite reproduktivnog zdravlja žena i prevencije karcinoma grlića materice. Projekat podrazumeva aktivnosti koje su tokom 2008. godine u okviru projekta sa romskom populacijom prepoznate kao najprioritetnije. U periodu od 6 meseci biće organizovani sistematski ginekološki pregledi za 200 žena, kako iz grada tako i iz ruralnih područja. Kao deo projektnih aktivosti planirana je edukacija žena o značaju redovnih sistematskih pregleda, kao i izjašnjavanje za izabranog ginekologa. 
Tokom februara obavljeno je 30 sistematskih ginekoloških pregleda i organizovano izjašnjavanje za izabranog ginekologa.


5. Februar 2009.
U Zaječaru je 42% korisnika izabralo svog lekara


Februar 2009.
Završena rekonstrukcija porodilišta


Zaječarsko porodilište je dobilo sasvim drugačiji izged. Izvršena je rekonstrukcija toaleta, porođajne sale i prostorije za novorođene bebe. Zamenjena se dotrajala stolarija i postavljena nova PVC stolarija. Vesele boje zidova doprinose da boravak u porodilištu bude prijatniji. Sredstva za rekonstrukciju je obezbedilo Ministarsto zdravlja RS i Zdravstveni centar Zaječar.


Obeležen 31. januar, nacionalni Dan borbe protiv pušenja

Preventivni centar je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje ’’ Timok’’ obeležio 31. januar, Nacionalni dan borbe protiv pušenja pod sloganom ’’ Više vitamina, manje nikotina ’’. Zdravstveni radnici su u centru grada delili promotivni materijal i razgovarali sa građanima o štetnosti duvanskog dima. Tokom trajanja, akcije svako ko je od građana prišao pultu i ugasio cigaretu dobio je voće.