• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

 

12. maj 2008.
Obeležen međunarodni dan medicinskih sestara

Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, Kabinet za zdravstveno vaspitanje u okviru Polivalentne patronažne službe organizovao je druženje sa predškolskom grupom dece iz O.Š. ’’Ljubica Radosavljević Nada’’, a u cilju promocije zdravlja i zdravih stilova života. Ovako organizovane preventivne aktivnosti doprinose većoj vidljivosti rada medicinskih sestara i učvršćivanju partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom i relevantnim institucijama.

v129 v128

9. maj 2008.
Otvaranje stoma centra


Jedan od načina da se stomičarima organizovano i kvalitetno pomogne je organizovanje stoma centara na bolničkim hirurškim odeljenjima. Stoma centri su posebne jedinice koje vode medicinske sestre posebno i dobro edukovane za rad sa stomičarima pod nadzorom hirurga. Pacijent sa stomom može potražiti stručnu pomoć kad god mu je potrebna bez najave i posebnih administrativnih prepreka, kao i telefonom. 
Jedan takav centar je otvoren u okviru Službe opšte hirurgije sa dečjom hirurgijom, 9. maja 2008. godine u 12 h u amfiteatru Doma zdravlja.
Stoma centar radi sredom od 11-14 h u prostorijama hirurške ambulante, a ostalim radnim danima na odeljenju hirurgije. Sve potrebne informacije pacijenti mogu dobiti na telefon 019/ 425-811 lok. 289 ili 062/ 8008104 ( Tanja Pantelić, VMS ).
Kao rezultat dobre saradnje, Magna pharmacija je pružila podršku u obezbeđivanju priručnih torbica za negu stome.

v130 v131

9. maj 2008.
Strateški plan Doma zdravlja


Direktor projekta ’’Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu’’, Orvil Adams posetio je Zdravstveni centar Zaječar. Kako je izrada Strateškog plana za Dom zdravlja Zaječar u toku, poseta i radni sastanak sa menadžmentom predstavljaju podršku izradi ovog dokumenta.

v132 v133

22. april 2008.
Poseta Zdravstvenom centru Zaječar


Državni sekretar Ministarstva zdravlja, Dr Nevena Karanović, posetila je Zdravstveni centar Zaječar. Tom prilikom je obišla renoviranu zgradu psihijatrije i neurologije, radove na novom internom odeljenju, kao i novoizgrađenu kuhinju. U razgovoru sa menadžmentom i zaposlenima u Zdravstvenom centru Zaječar, ona je istakla da se strategija Ministarstva zdravlja bazira na daljem unapređenju zdravlja građana, ulaganjima u infrastrukturu, poboljšanju uslova rada i životnog standarda zaposlenih u zdravstvu.

v125 v126

18. april 2008.
Otvorena stomatološka ambulanta u Salašu


Nakon pauze od dve godine, stomatološka ambulanta u Salašu je ponovo otvorena. Planirano je da stomatološke usluge budu pružane, kako deci tako i odraslima, a ambulanta radi sredom, četvrtkom i petkom u prepodnevnoj smeni. Za ovu ambulantu reparirana je stomatološka stolica, a Zdravstveni centar Zaječar je, iz sopstvenih sredstava, uložio 250.000 dinara za ovu namenu.


Povelja o međusobnoj saradnji 

7. i 8. april 2008. godine, Zrenjanin
Povelja o međusobnoj saradnji
 

Ministar zdravlja, Prof. dr Tomica Milosavljević, direktor projekta „Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu, Prof. Orvil Adams i direktori pilot domova zdravlja koji učestvuju u projektu, potpisali su Povelju o međusobnoj saradnji. 
Zaječarski Dom zdravlja jedan je od potpisnika Povelje, zajedno sa još 9 domova zdravlja koji su uključeni u projekat. Domovi zdravlja se obavezuju da će međusobno sarađivati u stručnom, organizacionom i tehničkom smislu na realizaciji usvojenih akcionih planova, koji se prevashodno odnose
na unapređenje pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite, jačanje uloge lokalne samouprave u razvoju politike i delatnosti u oblasti PZZ, izradi strateških planova, jačanju ljudskih, tehničkih i drugih resursa.

v134

v123

 

v124

Odnosi sa javnošću

Strategija odnosa sa javnošću u ZC Zaječar ima za cilj da se postigne promena, konsolidacija mišljenja, dobra volja i razumevanje. Ciljna grupa je javnost, a komunikacija dvosmerna, tj.  povratna informacija se traži i očekuje. Formirana je baza svih lokalnih elektronskih i štampanih medija,  kao i dopisništva. Mi određujemo plan rada, tako da je naša zdravstvena ustanova izvor, a ne meta.  Informacije se nude, a ne traže. Vesti se objavljuju na vreme i iskreno, a odnosi sa novinarima su  profesionalni. 
Uz podršku medija postižemo bolju komunikaciju sa korisnicima, poštujemo njihov glas i aktivno  ih uključujemo u kreiranje medijskog programa iz oblasti zdravstva. Mediji su naši partneri u  ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

v114 v115


Rad sa medijima realizuje se kroz nekoliko aktivnosti:

1. Organizovanje periodičnih konferencija za štampu radi saopštavanja novina.
2. Izbor aktuelnih tema za kraće TV priloge, koji su od značaja za korisnike ili predstavljaju novinu u sistemu zdravstvene zaštite
3. Izbor tema, predlozi i sugestije upućene novinarima radi pripreme novinskih članaka.
4. Plasiranje značajnih vesti, saopštenja za javnost i servisnih informacija u cilju zadovoljavanja potreba korisnika.
Sve aktivnosti koje se odnose na medije su evidentirane u toku 2006. i 2007. godine i sadrže podatke koji se odnose na: naziv medija, datum, vrsta / obim / veličina priloga i teme/sadržaj/učesnici Takođe se u okviru poslova odnosa sa javnošću prikuplja i press klipting ( novinski članci i TV prilozi ).

Za dodatne informacije možete se obratiti osobi zaduženoj za odnose sa javnošću:
Gordana Jovanović, PR menadžer
tel: 019 / 425 – 811 lok: 283 
mob: 062 / 800- 25-34

v116 v118

Izjašnjavanje za izabranog lekara

U okviru Službe opšte medicine postoji info pult, gde korisnici ostvaruju prvi kontakt sa zdravstvenim radnicima. Na ovom mestu oni se izjašnjavaju za svog izabranog lekara, popunjavaju i potpisuju propisani formular, dobijaju informacije o radnom vremenu lekara i ordinaciji u kojoj njihov lekar radi. Iznad info pulta je tabla sa spiskom izabranih lekara i ID brojevima. 
Kao rezultat toga je podatak da je od 28 domova zdravlja koji su uključeni u projekat '' Podrška primeni kapitacije u PZZ'', kao pilot domovi zdravlja, zaječarski Dom zdravlja na petom mestu po broju opredeljenih korisnika ( 24% pacijenata se izjasnilo za svog izabranog lekara).
Na istom mestu postoji i telefon sa posebnim lokalom ( 019/ 425-811, lok.221), koji je namenjen isključivo za pružanje informacija korisnicima, a vezano za izabranog lekara.

v102 v103 v106

april 2008.

Oftalmološka služba Zdravstvenog centra Zaječar do sada je uradila oko 90 operacija ekstrakapsularne ekstrakcije katarakte sa ugradnjom veštačkog sočiva. Ovo je nova metoda, jedinstvena u Timočkoj krajini. Pored najsavremenijeg operacionog mikroskopa i ultrazvuka, nabavljen je sterilizator, dijamantski nožić i sistemi za irigaciju. Mikroskop i ultravučni aparat, ukupne vrednosti oko 4,5 miliona dinara obezbeđeni su sredstvima Ministarstva zdravlja, dok jedan deo čine sopstvena sredstva Zdravstvenog centra Zaječar.
Edukaciju zaječarskih oftalmologa sproveli su Prof. dr Dragan Veselinović sa očne klinike u Nišu i Dr Žarko Petrović, načelnik očne klinike u Zrenjaninu. 
Pacijenti sa uputom mogu da se jave oftalmološkoj službi ZC Zaječar, a na osnovu nalaza na očima, pravi se lista čekanja za operacije. Sve dodatne informacije pacijenti mogu dobiti na telefon. 019/425-811 lokal: 230
Pacijenti sa liste čekanja plaćaju 20% od cene sočiva.


mart 2008.

Odlaganje medicinskog otpada

Za propisno odlaganje medicinskog otpada Zdravstveni centar Zaječar je dobio autoklav kapaciteta 24 litara za sterilizaciju otpada i drobilicu za usitnjavanje istog. Ovako prerađen otpad nema infektivni karakter i može nesmetano da se odlaže na komunalnoj deponiji. Ovo je pilot projekat Ministarstva zdravlja i Evropske agencije za rekonstrukciju. U okviru projekta obezbeđeno je specijalno vozilo za transport otpada i oprema za dvogodišnju realizaciju aktivnosti.


Donacija humanitarne organizacije Sabor - Srbije, Vancouver

Humanitarna organizacija Sabor – Srbije, Vancouver je poklonila neophodne medicinske aparate Dečjem odeljenju. Na humanitarnoj večeri za zaječarsku bolnicu, koju su priredili aktivisti ove organizacije 23. februara 2008. godine, prikupljeno je 5.836 Eur-a. U saradnji sa Kompanijom HAPEL, koja se bavi uvozom medicinske opreme za bolnice, obezbeđeni su Pacijent Monitor, EKG 3/6/12 i pulsni oksimetar. Zaječarski Zdravstveni centar i
Pedijatrijska služba se najsrdačnije zahvaljuju !


februar 2008.

Laparoskopske intervencije

Hirurška služba Zdravstvenog centra Zaječar radi laparoskopske intervencije iz oblasti opšte hirurgije. Sve potrebne informacije pacijenti mogu dobiti na telefon 019/ 425 -811 lokal 201

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Nenad Petrović

065 242 4291

radniodnosizcz@gmail.com