• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

Ostvareni rezultati u 2008. godini

 • završena rekonstrukcija odeljenja neurologije i psihijatrije
 • otvorena nova bolnička kuhinja
 • maja 2008 godine otvoreno Odeljenje za produženu negu i lečenje
 • završeni radovi na prilaznoj rampi za urgentni prijem pacijenata
 • radovi na izgradnji novog internog odeljenja su u završnoj fazi
 • otvorena regionalna jedinica za tretman infektivnog medicinskog otpada
 • obezbeđena nova oprema u vrednosti d 30,2 miliona dinara ( aparat za anesteziju, 4 ekt jedinice za operacione sale, hoter TA- 6 jedinica, sanitetsko vozilo, stomatološka stolica, instrumenti za hirurške grane, aparati za fizikalnu medicinu, digitalna telefonska centrala, računari za primarnu zdravstvenu zaštitu i dr. )
 • otvoren Pace-maker centar
 • izvršena rekonstrukcija porodilišta
 • uspešno realizovan projekat ’’ Unapređenje zdravlja Roma’’
 • urađen strateški plan Doma zdravlja za period 2009 – 2011. godina
 • zapošljeno 7 lekara i 20 medicinskih sestara na neodređeno vreme

Decembar 2008. godine

Rekonstrukcija porodilišta i upravne zgrade

U ZC Zaječar započela je rekonstrukcija porodilišta i upravne zgrade, gde se izvode radovi na zameni dotrajale stolarije novom PVC stolarijom. Pored ovih radova, u porodilištu su u toku i radovi na rekonstrukciji toaleta. Sredstva su obezbeđena od strane Ministarstva zdravlja.


Novembar 2008. godine

Novi ultrazvučni aparat

Radiološka služba ZC Zaječar dobila je ultrazvučni aparat sa 3 sonde za snimanje trbuha, prostate, krvnih sudova i dojke. Aparat je donacija Italijanske vlade, a njegova vrednost je 30.000 Eur-a.


Novembar 2008. godine

U cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Institutom za zaštitu zdravlja Srbije '' Dr Milan Jovanović – Batut'', već petu godinu sprovodi niz aktivnosti na unapređenju kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama Srbije. U okviru ovih aktivnosti predviđeno je, kao i svake godine, istraživanje zadovoljstva korisnika radom zdravstvene službe, kao i ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi.
Ispitivanje zadovoljstva korisnika u Domu zdravlja u Zaječaru biće sprovedeno 24. novembra 2008. godine u sledećim službama: opšta medicina, medicina rada, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dece i stomatološka zdravstvena zaštita.
U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti istraživanje će se sprovesti od 24. do 28. novembra 2008. godine u trajanju od ukupno pet dana za sve pacijente koji su u tom periodu otpušteni iz bolnice. 
U specijalističkoj službi interne medicine, istraživanje zadovoljstva se sprovodi kao i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, samo 24.11.2008. godine.


Novembar–decembar 2008. godine

Preventivni centar zaječarskog Zdravstvenog centra organizuje preventivne preglede za meštane zaječarskih sela. Ova aktivnost se sprovodi u cilju ranog otkrivanja faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. 
Preventivni pregled sačanjavaju opšti pregled lekara, kontrola šećera, holesterola i triglicerida, merenje krvnog pritiska, pregled dojki kod žena i obuka za samopregled. Kao deo pregleda, za starije od 45 godina planirano je određivanje stepena rizika za nastanak šećerne bolesti. 
Tokom novembra i decembra biće obuhvaćena sva zaječarska sela. Preventivni pregledi počinju u 8 h i organizuju se u seoskim ambulantama prema sledećem rasporedu:
1. ponedeljak, 17. novembar 2008. – Vražogrnac
2. utorak, 18. novembar 2008. – Veliki Izvor
3. sreda, 19. novembar 2008. – Nikoličevo 
4. četvrtak, 20. novembar 2008. – Rgotina 
5. petak, 21. novembar 2008. – Trnavac
6. ponedeljak, 24. novembar 2008. – Lenovac
7. utorak, 25. novembar 2008. – Gornja Bela Reka
8. sreda, 26. novembar 2008. – Leskovac
9. četvrtak, 27. novembar 2008. – Lasovo
10. petak, 28. novembar 2008. – Planinica
11. ponedeljak, 1. decembar 2008. – Grljan
12. utorak, 2. decembar 2008. – Zvezdan
13. sreda, 3. decembar 2008. – Gamzigrad
14. četvrtak, 4. decembar 2008. – Halovo
15. petak, 5. decembar 2008. – Gradskovo
16. ponedeljak, 8. decembar 2008. – Mali Jasenovac
17. utorak, 9. decembar 2008. – Veliki Jasenovac
18. sreda, 10. decembar 2008. – Šipikovo
19. četvrtak, 11. decembar 2008. – Grlište
20. petak, 12. decembar 2008. –Vratarnica

Podsećamo korisnike da ujutru ne doručkuju i da sa sobom ponesu overenu zdravstvenu knjižicu.


09. 10.2008.
Borba za svakog pacijenta ka uspešnoj registraciji


Druga po redu radionica ’’Registracija pacijenata za izabranog lekara – problemi i rezultati’’ održana je 9. Oktobra 2008. u Domu zdravlja u Pirotu. Na radionici su učestvovali predstavnici iz 12 Domova zdravlja iz centralne i južne Srbije koji su uključeni u projekat ’’ Podrška primeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji’’. Tema ove radionice bila je registracija pacijenata kod izabranog lekara, ideje za uspešniju registraciju, kao i problemi sa kojima se susreću domovi zdravlja u toku procesa registracije pacijenata za izabranog lekara.
O saradnji DZ sa medijima i značaju PR u procesu registracije, govorila je Gordana Jovanović, PR Zdravstvenog centra Zaječar, koja je iznela korisne primere uspešne saradnje sa Radio televizijom Zaječar. Uz podršku ove medijske kuće, ZC Zaječar je realizovao dva TV i radio džingla u vezi sa registracijom pacijenata.
U Zdravstvenom centru Zaječar registrovano je 34,63% osiguranika.


oktobar 2008.
Nova telefonska centrala u ZC Zaječar

Zdravstveni centar Zaječar nastavlja sa opremanjem službi i odeljenja. Tako je tokom ovog meseca nabavljena nova telefonska centrala, 4 EKT jedinice za potrebe hirurgije, kao i 4 aparata za Službu fizikalne medicine i rehabilitacije. Vrednost nabavljene opreme je oko 5 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz sopstvenih izvora, a delom iz donacije.


12.09.2008.
Ministar zdravlja posetio ZC Zaječar

Ministar zdravlja, Prof. dr Tomica Milosavljević i državni sekretar, Doc. dr Nevena Karanović posetili su Zdravstveni centar Zaječar. Tom prilikom su obišli odeljenje psihijatrije, prilaznu rampu za urgentni prijem pacijenata, novo interno odeljenje ( u izgradnji ), jedinicu za tretman infektivnog medicinskog otpada, novootvorenu bolničku kuhinju i Službu za produženu negu i lečenje. U okviru projekta ‘’ Hitna rekonstrukcija 20 bolnica u Srbiji ‘’ iz kredita Evropske investicione banke u toku je izgradnja novog internog odeljenja. Ministar zdravlja je konstatovao da je zaječarska bolnica u poslednje dve godine dosta uradila, kako u delu infrastrukture, tako i u opremanju bolnice savremenim medicinskim aparatima.

v160 v161 v162

jun 2008.
Unapređenje zdravlja Roma


U okviru projekta ’’ Unapređenje zdravlja Roma’’ koji podržava Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, tokom maja i juna organizovani su pregedi za meštane kolektivnog kampa za raseljena lica u Grljanu. U ovom periodu organizovani su pregledi odraslih od strane lekara opšte medicine, kada je izvršena kontrola krvnog pritiska, kao i laboratorijske analize ( kontrola holesterola, triglicerida i glikemije ). Za ovu vrstu pregleda odazvalo se 52 lica. Pedijatrijska služba je obavila 10 pregleda male dece i sprovela redovnu vakcinaciju. Ginekološko-akušerska služba je organizovala sistematske preglede za 20 žena, kojima je urađen PA test. Sistematski stomatološki pregledi urađeni su kod 24 deteta školskog uzrasta, kao i fluorizacija zuba.
Odaziv romske populacije je zadovoljavajući, a žene su izjavile da, od kada su došle sa Kosova, tj. od 1999. godine, ovi pregledi su sada po prvi put organizovani.
Uporedo sa organizovanjem zdravstvenih programa za romsku populaciju iz Grljana, romska populacija iz Zaječara, koja je uključena u projekat, redovno dolazi kod stomatologa i ginekologa.

v152

v153

 

v154 v155

IZABERITE SVOG LEKARA !

Zakonom o zdravstvenom osiguranju ( član 146 ) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.
Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenata, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom. (pogledajte ceo prilog)

v156 v157

12-17. maj 2008.
Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba


U periodu od 12–17. maja 2008. godine obeležava se Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba. Učešće u obeležavanju ove manifestacije uzela je i Stomatološka služba Zdravstvenog centra Zaječar. Tokom ove nedelje intenzivirane su aktivnosti na promociji i značaju očuvanja oralnog zdravlja. 
Završna manifestacija je organizovana u amfiteatru Doma zdravlja, 16. maja u 12 h, gde su učešće uzeli učenici zaječarskih osnovnih škola sa svojim likovnim i literarnim radovima na temu: ’’Preventivom do očuvanja oralnog zdravlja’’. Na ovoj manifestaciji je proglašen najbolji likovni rad, koji je kvalifikovan za Republičku manifestaciju.

v141 v142 v143

 


 

12. maj 2008.
Obeležen međunarodni dan medicinskih sestara

Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, Kabinet za zdravstveno vaspitanje u okviru Polivalentne patronažne službe organizovao je druženje sa predškolskom grupom dece iz O.Š. ’’Ljubica Radosavljević Nada’’, a u cilju promocije zdravlja i zdravih stilova života. Ovako organizovane preventivne aktivnosti doprinose većoj vidljivosti rada medicinskih sestara i učvršćivanju partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom i relevantnim institucijama.

v129 v128

9. maj 2008.
Otvaranje stoma centra


Jedan od načina da se stomičarima organizovano i kvalitetno pomogne je organizovanje stoma centara na bolničkim hirurškim odeljenjima. Stoma centri su posebne jedinice koje vode medicinske sestre posebno i dobro edukovane za rad sa stomičarima pod nadzorom hirurga. Pacijent sa stomom može potražiti stručnu pomoć kad god mu je potrebna bez najave i posebnih administrativnih prepreka, kao i telefonom. 
Jedan takav centar je otvoren u okviru Službe opšte hirurgije sa dečjom hirurgijom, 9. maja 2008. godine u 12 h u amfiteatru Doma zdravlja.
Stoma centar radi sredom od 11-14 h u prostorijama hirurške ambulante, a ostalim radnim danima na odeljenju hirurgije. Sve potrebne informacije pacijenti mogu dobiti na telefon 019/ 425-811 lok. 289 ili 062/ 8008104 ( Tanja Pantelić, VMS ).
Kao rezultat dobre saradnje, Magna pharmacija je pružila podršku u obezbeđivanju priručnih torbica za negu stome.

v130 v131

9. maj 2008.
Strateški plan Doma zdravlja


Direktor projekta ’’Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu’’, Orvil Adams posetio je Zdravstveni centar Zaječar. Kako je izrada Strateškog plana za Dom zdravlja Zaječar u toku, poseta i radni sastanak sa menadžmentom predstavljaju podršku izradi ovog dokumenta.

v132 v133

22. april 2008.
Poseta Zdravstvenom centru Zaječar


Državni sekretar Ministarstva zdravlja, Dr Nevena Karanović, posetila je Zdravstveni centar Zaječar. Tom prilikom je obišla renoviranu zgradu psihijatrije i neurologije, radove na novom internom odeljenju, kao i novoizgrađenu kuhinju. U razgovoru sa menadžmentom i zaposlenima u Zdravstvenom centru Zaječar, ona je istakla da se strategija Ministarstva zdravlja bazira na daljem unapređenju zdravlja građana, ulaganjima u infrastrukturu, poboljšanju uslova rada i životnog standarda zaposlenih u zdravstvu.

v125 v126

18. april 2008.
Otvorena stomatološka ambulanta u Salašu


Nakon pauze od dve godine, stomatološka ambulanta u Salašu je ponovo otvorena. Planirano je da stomatološke usluge budu pružane, kako deci tako i odraslima, a ambulanta radi sredom, četvrtkom i petkom u prepodnevnoj smeni. Za ovu ambulantu reparirana je stomatološka stolica, a Zdravstveni centar Zaječar je, iz sopstvenih sredstava, uložio 250.000 dinara za ovu namenu.


Povelja o međusobnoj saradnji 

7. i 8. april 2008. godine, Zrenjanin
Povelja o međusobnoj saradnji
 

Ministar zdravlja, Prof. dr Tomica Milosavljević, direktor projekta „Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu, Prof. Orvil Adams i direktori pilot domova zdravlja koji učestvuju u projektu, potpisali su Povelju o međusobnoj saradnji. 
Zaječarski Dom zdravlja jedan je od potpisnika Povelje, zajedno sa još 9 domova zdravlja koji su uključeni u projekat. Domovi zdravlja se obavezuju da će međusobno sarađivati u stručnom, organizacionom i tehničkom smislu na realizaciji usvojenih akcionih planova, koji se prevashodno odnose
na unapređenje pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite, jačanje uloge lokalne samouprave u razvoju politike i delatnosti u oblasti PZZ, izradi strateških planova, jačanju ljudskih, tehničkih i drugih resursa.

v134

v123

 

v124

Odnosi sa javnošću

Strategija odnosa sa javnošću u ZC Zaječar ima za cilj da se postigne promena, konsolidacija mišljenja, dobra volja i razumevanje. Ciljna grupa je javnost, a komunikacija dvosmerna, tj.  povratna informacija se traži i očekuje. Formirana je baza svih lokalnih elektronskih i štampanih medija,  kao i dopisništva. Mi određujemo plan rada, tako da je naša zdravstvena ustanova izvor, a ne meta.  Informacije se nude, a ne traže. Vesti se objavljuju na vreme i iskreno, a odnosi sa novinarima su  profesionalni. 
Uz podršku medija postižemo bolju komunikaciju sa korisnicima, poštujemo njihov glas i aktivno  ih uključujemo u kreiranje medijskog programa iz oblasti zdravstva. Mediji su naši partneri u  ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

v114 v115


Rad sa medijima realizuje se kroz nekoliko aktivnosti:

1. Organizovanje periodičnih konferencija za štampu radi saopštavanja novina.
2. Izbor aktuelnih tema za kraće TV priloge, koji su od značaja za korisnike ili predstavljaju novinu u sistemu zdravstvene zaštite
3. Izbor tema, predlozi i sugestije upućene novinarima radi pripreme novinskih članaka.
4. Plasiranje značajnih vesti, saopštenja za javnost i servisnih informacija u cilju zadovoljavanja potreba korisnika.
Sve aktivnosti koje se odnose na medije su evidentirane u toku 2006. i 2007. godine i sadrže podatke koji se odnose na: naziv medija, datum, vrsta / obim / veličina priloga i teme/sadržaj/učesnici Takođe se u okviru poslova odnosa sa javnošću prikuplja i press klipting ( novinski članci i TV prilozi ).

Za dodatne informacije možete se obratiti osobi zaduženoj za odnose sa javnošću:
Gordana Jovanović, PR menadžer
tel: 019 / 425 – 811 lok: 283 
mob: 062 / 800- 25-34

v116 v118

Izjašnjavanje za izabranog lekara

U okviru Službe opšte medicine postoji info pult, gde korisnici ostvaruju prvi kontakt sa zdravstvenim radnicima. Na ovom mestu oni se izjašnjavaju za svog izabranog lekara, popunjavaju i potpisuju propisani formular, dobijaju informacije o radnom vremenu lekara i ordinaciji u kojoj njihov lekar radi. Iznad info pulta je tabla sa spiskom izabranih lekara i ID brojevima. 
Kao rezultat toga je podatak da je od 28 domova zdravlja koji su uključeni u projekat '' Podrška primeni kapitacije u PZZ'', kao pilot domovi zdravlja, zaječarski Dom zdravlja na petom mestu po broju opredeljenih korisnika ( 24% pacijenata se izjasnilo za svog izabranog lekara).
Na istom mestu postoji i telefon sa posebnim lokalom ( 019/ 425-811, lok.221), koji je namenjen isključivo za pružanje informacija korisnicima, a vezano za izabranog lekara.

v102 v103 v106

april 2008.

Oftalmološka služba Zdravstvenog centra Zaječar do sada je uradila oko 90 operacija ekstrakapsularne ekstrakcije katarakte sa ugradnjom veštačkog sočiva. Ovo je nova metoda, jedinstvena u Timočkoj krajini. Pored najsavremenijeg operacionog mikroskopa i ultrazvuka, nabavljen je sterilizator, dijamantski nožić i sistemi za irigaciju. Mikroskop i ultravučni aparat, ukupne vrednosti oko 4,5 miliona dinara obezbeđeni su sredstvima Ministarstva zdravlja, dok jedan deo čine sopstvena sredstva Zdravstvenog centra Zaječar.
Edukaciju zaječarskih oftalmologa sproveli su Prof. dr Dragan Veselinović sa očne klinike u Nišu i Dr Žarko Petrović, načelnik očne klinike u Zrenjaninu. 
Pacijenti sa uputom mogu da se jave oftalmološkoj službi ZC Zaječar, a na osnovu nalaza na očima, pravi se lista čekanja za operacije. Sve dodatne informacije pacijenti mogu dobiti na telefon. 019/425-811 lokal: 230
Pacijenti sa liste čekanja plaćaju 20% od cene sočiva.


mart 2008.

Odlaganje medicinskog otpada

Za propisno odlaganje medicinskog otpada Zdravstveni centar Zaječar je dobio autoklav kapaciteta 24 litara za sterilizaciju otpada i drobilicu za usitnjavanje istog. Ovako prerađen otpad nema infektivni karakter i može nesmetano da se odlaže na komunalnoj deponiji. Ovo je pilot projekat Ministarstva zdravlja i Evropske agencije za rekonstrukciju. U okviru projekta obezbeđeno je specijalno vozilo za transport otpada i oprema za dvogodišnju realizaciju aktivnosti.


Donacija humanitarne organizacije Sabor - Srbije, Vancouver

Humanitarna organizacija Sabor – Srbije, Vancouver je poklonila neophodne medicinske aparate Dečjem odeljenju. Na humanitarnoj večeri za zaječarsku bolnicu, koju su priredili aktivisti ove organizacije 23. februara 2008. godine, prikupljeno je 5.836 Eur-a. U saradnji sa Kompanijom HAPEL, koja se bavi uvozom medicinske opreme za bolnice, obezbeđeni su Pacijent Monitor, EKG 3/6/12 i pulsni oksimetar. Zaječarski Zdravstveni centar i
Pedijatrijska služba se najsrdačnije zahvaljuju !


februar 2008.

Laparoskopske intervencije

Hirurška služba Zdravstvenog centra Zaječar radi laparoskopske intervencije iz oblasti opšte hirurgije. Sve potrebne informacije pacijenti mogu dobiti na telefon 019/ 425 -811 lokal 201