• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

14. decembar 2010.
Humanitarni koncert za pomoć Dečjem odeljenju


Pod pokroviteljstvom Grada Zaječara, a u saradnji sa Fakultetom za menadžment u Zaječaru se 14. decembra organizuje humanitarni koncert Željka Vasića. Prihod sa koncerta biće usmeren za uređenje Dečjeg odeljenja Zdravstvenog centra Zaječar. Koncert se organizuje u Hali sportova u Zaječara sa početkom u 20:30 h.


17. novembar 2010.
Organizacija pregleda na mobilnom mamografu


Od 22. novembra 2010.god. u Zdravstvenom centru Zaječar počinje sa radom mobilni digitalni mamograf, koji će biti postavljen iza Doma zdravlja, kod ulaza u Hitnu službu. 
Mamograf će raditi svakog radnog dana od 8 – 19 h. i namenjen je preventivnim pregledima dojki, prvenstveno za pacijentkinje od 45 – 69 godina starosti.
Pacijentkinje mogu doći po prethodno zakazanom i obavljenom kliničkom pregledu. 
Pacijentkinje sa sobom moraju poneti zdravstvenu knjižicu i izveštaj o kliničkom pregledu koji se obavlja u prostorijama Preventivnog centra Doma zdravlja u Zaječar. 
Za sve informacije i zakazivanje pregleda na mamografu, obratite se Preventivnom centru Doma zdravlja, lično ili na tel: 019/428-328, svakog radnog dana od 8 – 18 h.

 

v249 v251

15. novembar 2010.
Mobilni mamograf u Zaječaru od 22. novembra


Direktor Zdravstvenog centra Zaječar, Dr Stanislav Tadić, održao je konferenciju za novinare povodom dolaska mobilnog mamografa. Pored direktora, Dr Tadića, novinarima se obratio i Prof. Dr Petar Bošnjaković, direktor Radiološkog instituta Medicinskog fakulteta u Nišu, koji je i rukovodilac ove aktivnosti. Pregledi dojki su planirani za populaciju od 45 – 69 godina za žene koje su prethodno obavile klinički pregled. Mobilni mamograf biće lociran u krugu bolnice, a žene će moći da obave pregled do kraja januara 2011. godine. Pregledi će biti organizovani svakog radnog dana od 8 – 19 h.


Oktobar 2010.
Zaječarska bolnica zauzela četvrto mesto u Srbiji u procesu unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite


U organizaciji Ministarstva zdravlja RS održana je VI Nacionalna konferencija o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Na pomenutom skupu je objavljena lista rangiranih zdravstvenih ustanova u Srbiji na osnovu pokazatelja kvaliteta rada. Zaječarska bolnica je zauzela visoko četvrto mesto u kategoriji opštih bolnica u Srbiji do 100.000 stanovnika. Među parametrima koji su se ocenjivali ističu se: prosečna dužina bolničkog lečenja, stopa letaliteta, prosečan broj preoperativnih dana lečenja, prosečan broj operisanih pacijenata po hirurgu, stopa letaliteta od cerebrovaskularnog insulta i stopa letaliteta od akutnog infarkta miokarda. Sticanje i obnova znanja i veština zaposlenih, zadovoljstvo korisnika i zaposlenih su, takođe kriterijumi koji su uticali na ukupan rezultat i postignuće.


25. septembar 2010.
DAN SRCA

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana srca, na Trgu oslobođenja u Zaječaru je organizovana akcija pod sloganom “Ja radim za srce”. 
Ovom prilikom, građani su od 10 do 12 sati, imali priliku da izvrše kontrolu svog zdravlja: merenje krvnog pritiska, određivanje nivoa šećera u krvi, kontrolu telesne težine i određivanje Body mass index-a.
v248


Organizatori pomenute aktivnosti su: Preventivni centar Doma zdravlja Zaječar, Odeljenje za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje “Timok”, Internistička ordinacija “Dr Bastać”, Sekcija žena-penzionera i Gradska uprava u Zaječaru.


16. septembar 2010.
Služba za zdravstvenu zaštitu žena dobila novi ultrazvučni aparat


U okviru Zdravstvenog centra Zaječar organizovana je primarna zdravstvena zaštita , a kao njen najznačajniji segment je Služba za zdravstvenu zaštitu žena. U cilju unapređenja zdravlja žena razvijene su savremene dijagnostike metode. Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku žena i trudnica opremljen je novim ultrazvučnim aparatom, koji je nabavljen iz sopstvenih sredstava Zdravstvenog centra Zaječar. Aparat vredan 30.000 evra, odgovara potrebama rada u dijagnostici patoloških stanja žena i trudnica, opremljen je savremenom vaginalnom sondom, pulsnim i kolor doplerom, kao i abdominalnom sondom sa mogućnošću 3D prikaza slike i analize anatomskih i funkcionalnih karakteristika fetusa i ginekoloških organa.
Tim povodom je danas organizovan prijem za novinare. Tom prilikom su Dr Stanislav Tadić, direktor ZC Zaječar i dr Zoran Roško, načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena goste upoznali sa opremanjem Kabineta za ultrazvuk.

sl51 sl52 sl53

septembar – novembar 2010. godine
Preventivni centar nastavlja sa organizovanjem pregleda na terenu


Mobilna jedinica u okviru Preventivnog centra nastavlja sa pregledima za radno aktivnu populaciju na terenu. Ova aktivnost se sprovodi u cilju ranog otkrivanja faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Preventivni pregled sačinjavaju opšti pregled lekara, kontrolu šećera, telesne težine, visine, izračunavanje body mass indexa, merenje krvnog pritiska, pregled dojki kod žena i obuku za samopregled. 
Preventivni pregledi se organizuju prema sledećem rasporedu: 
- 14. 09.2010. - Ekonomska škola
- 23. 09.2010. - Medicinska škola
- 05. 10. 2010. - Tehnička škola
- 07.10. 2010. – O.Š. ’’ Desanka maksimović ’’
- 12.10.2010. – O.Š. ’’ Jelena Majstorović’’
- 14.10.2010. – Katastar
- 19. i 21. 10. 2010. – JKP ’’ Kraljevica ’’
- 26. 10. 2010. – Pozorište Timočke Krajine ’’ Zoran Radmilović ’’
- 28.10. i 01.11.2010. – Maxi diskont
- 02.11. 2010. – J.P. ’’ Timočka Krajina ’’
- 04.11.2010. – Toplifikacija Moravija 
- 05.11.2010. – Direkcija za izgradnju
- 09. i 11.11. 2010. – Predškolska ustanova ’’ Đulići ’’
- 15.11.2010. – Mali Jasenovac
- 16.11.2010. – Interex
- 18.11. 2010. – Apotekarska ustanova Zaječar
- 20.11.2010. - Šipikovo
- 23.11.2010. – O.Š.’’Ljubica Radosavljević – Nada ’’
- 25.11.2010. – Sportsko rekreativni centar ’’ Kraljevica ’’ 

31. avgust 2010. godine
Usvojen strateški plan Opšte bolnice za period 2011–2015. godine


Strateškim planom Opšte bolnice u Zaječaru definisane su vizija, misija, osnovne vrednosti , strateški ciljevi, aktivnosti, indikatori učinka i ciljne vrednosti.
Kao deo akcionog plan, definisane su akcije za unapređenje učinka, željeni rezultati i očekivani ishod. 

Vizija: Opšta bolnica u Zaječaru teži da postane vodeća zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou na polju prevencije, dijagnostike i lečenju poremećaja zdravlja na području jugoistočne Srbije. 

Misija: Opšta bolnica u Zaječaru pruža usluge u delu poliklinike i stacionarne zdravstvene zaštite. Mi težimo da korisnicima obezbedimo najbolji kvalitet zdravlja, pružanjem medicinskih usluga baziranih na savremenim medicinskim doktrinama, kontinuiranom edukacijom medicinskog osoblja, primenom savremenih trendova dijagnostike i lečenja uz korišćenje savremene medicinske opreme. 

Vodeći principi / vrednosti
- Kvalitet rada
- Javni interes
- Sinergija, timski rad
- Razmena znanja i iskustva među zaposlenima
- Otvorenost za promene i razvoj
- Saradnja
- Profesionalizam
- Uvažavanje različitosti

Strateški ciljevi:
1. Unapređenje kvaliteta rada
2. Podrška razvoju informacionog sistema
3. Prestrukturiranje zdravstvene službe kroz unapređenje infrastrukture
4. Unapređenje ljudskih resursa
5. Jačanje kredibiliteta zdravstvene ustanove


14. jul 09:00 – 17:00 h, Gradski trg u Zaječaru

ULEPŠAJ DAN SEBI I DRUGIMA - DAJ KRV 

slogan je ovogodišnje Letnje kampanje prikupljanja krvi koju organizuje Institut za transfuziju krvi Srbije i B92 u gradovima i opštinama Srbije. Ova akcija će biti organizovana u Zaječaru 14.jula od 09.00 do 17.00 h na Gradskom trgu, gde će biti postavljen autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije i B92. Zaječarska Služba za transfuziju krvi i Grad Zaječar apeluju na sugrađane da se u što većem broju priključe Letnjoj kampanji, zbog činjenice da su potrebe za krvlju u letnjem periodu povećane. Svakodnevno je potrebno oko 1000 jedinica krvi u celoj Srbiji , što znači da na svakih 100 sekundi neki bolesnik, u nekoj bolnici u Srbiji, treba da primi krv. Ovo je dovoljan razlog da se 14. jula vidimo na Gradskom trgu.


v241


jun – jul 2010.
Bolnica započinje proces akreditacije


U Zdravstvenom centru Zaječar održan je prvi sastanak sa ciljem pripreme Opšte bolnice za proces akreditacije. Obuku je vodio dr.vet.med. Vlado Davkovski, viši stručni saradnik za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.
Nakon prvog dela obuke, formirani su timovi za samoocenjivanje i započeli sa pripremom za samoocenjivanje.
Drugi deo obuke u okviru planiranih aktivnosti Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u procesu akreditacije zaječarske Bolnice biće održana u Zaječaru, 12. i 13. jula 2010. godine. Tema obuke je ’’Predstavljanje standarda i kriterijuma za akreditaciju zdravstvenih ustanova ’’.


Mart 2010.
Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada u 2009. godini


Među karakterističnim pokazateljima kvaliteta rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ističu se:

 • preventivni pregledi učestvuju sa 11,3% u ukupnom broju ostvarenih pregleda
 • obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina iznosi 
  29,95 %
 • Hitna služba: - broj poziva za prvi red hitnosti: 532
  - Reakciono vreme I : 1,26
  - Reakciono vreme II : 9,59
 • Medicina rada: - 69,47% zaposlenih koji su obuhvaćeni edukacijom o rizicima po zdravlje na radnom mestu
  - 11,11 % povreda na radu
 • Stomatološka služba: - 80,36% sedmogodišnjaka sa svim zdravim zubima
  - 58,12% dece u 7. godini života obuhvaćenih lokalnom aplikacijom fluorida
  - kod 20,89% korisnika je konzervativno tretirana parodontopatija

Najznačajniji pokazatelji kvaliteta rada u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti:

 • u specijalističko-konsultativnim službama, prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled iznosi 3,95 dana, dok je 21,22% zakazanih prvih poseta u odnosu na ukupan broj prvih poseta
 • stopa letaliteta na nivou ustanove : 3,17
 • procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu: 32,36 %
 • stopa letaliteta za infarkt miokarda: 10,69
 • stopa letaliteta za cerebrovaskularni insult: 20,10
 • broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji: 0,74
 • procenat pacijenata upućenih u druge ustanove: 1,39 %
 • stopa letaliteta operisanih pacijenata: 0,81
 • stopa letaliteta neoperisanih pacijenata: 2,30
 • prosečan broj preoperativnih dana lečenja: 1,06
 • procenat porođaja obavljenih carskim rezom: 30,6 %
 • procenat zaposlenih koji su učestvovali u obnovi znanja i veština: 37,19 %
 • ukupan broj davanja krvi: 2.467
 • procenat davanja krvi na terenu: 33,53 %

Februar 2010.
Realizacija Plana zdravstvenih usluga po vrsti, obimu i sadržini u 2009. godini


U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kojoj se u planskim dokumentima daje prioritetno
mesto, realizovano je 435.292 pregleda ( 97,98% u odnosu na plan ), među kojima su 48.982 preventivnog karaktera ( sistematski, kontrolni, skrining pregledi ). 
Specijalističko-konsultativne službe ostvarile su 181.495 ambulantnih pregleda, što predstavlja 102,95% u odnosu na plan.
U okviru dijagnostičkih procedura, generalno gledano, plan usluga beleži realizaciju od 107,1% u odnosu na plan. Laboratorijska dijagnostika je ostvarila 1.075.478 usluga, radiološka služba beleži 38.145 usluga, patologija je ostvarila 15.791 patohistoloških usluga, dok je transfuzija realizovala 38.892 usluge. Laboratorijska i radiološka dijagnostika najveći broj usluga pruža ambulantnim korisnicima ( preko 70 % ), dok službe patologije i transfuzije, preko 63% usluga realizuju za pacijente na bolničkom lečenju.
Zaječarska bolnica sa 430 postelja, u okviru 14 odeljenja, beleži 15.671 bolničkih slučajeva sa ukupno 100.747 bolesničkih dana, čime je ostvarena prosečna dužina lečenja od 6,4 dana. U 2009. godini zabeležena je prosečna zauzetost bolničkih postelja od 64,2%.


25–26. februar 2010.
Preventivni pregledi za zaposlene u Osnovnom i Višem sudu u Zaječaru


Preventivni centar nastavlja preglede na terenu za radno aktivnu populaciju u cilju ranog otkrivanja faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Preventivni pregled sačanjavaju opšti pregled lekara, kontrola šećera, holesterola i triglicerida, merenje krvnog pritiska, pregled dojki kod žena i obuka za samopregled. 
U četvrtak, 25. februara 2010.god. preventivni pregledi biće organizovani za zaposlene u Višem sudu, dok su za petak, 26. februara pregledi zakazani za zaposlene u Osnovnom sudu u Zaječaru.


Januar – februar 2010.
Sistematski ginekološki pregledi žena u Velikom Izvoru


U cilju prevencije karcinoma grlića materice i zaštite reproduktivnog zdravlja, Služba za zdravstvenu zaštitu žena organizuje sistematske ginekološke preglede žena u Velikom Izvoru. 
Ne zaboravite da samo redovnim ginekološkim pregledima možete na vreme da otkrijete promene na grliću materice!


Januar 2010. 
U Zaječaru je 59,09 % korisnika izabralo je svog lekara


Prema podacima RZZO u Zaječaru ima 57.275 osiguranika, od kojih su 33.844 izabrala svog lekara. Proces registracije se nastavlja i ukoliko još niste izabrali svog lekara učinite to sada. Kao korisnik zdravstvenih usluga imate pravo na slobodan izbor lekara iz oblasti opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije.