• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

ambulanta: 425-811 lok. 241 
445-641
odeljenje: 425-811 lok. 262 i 266
445-666 i 445-662 
načelnik:   442 188

Ambulanta svakog radnog dana od 8 do 14h

Prijem hitnih slučajeva sa dežurnim 
specijalistom na odeljenju 24h

s127  sl19 

Aktivnosti

Interno odeljenje sa kardiologijom, onkologijom i nefrologijom ima ukupno 80 bolesničkih postelja. Služba godišnje beleži oko 3500 hospitalizacija sa prosečnom dužinom lečenja od 6 dana.


Struktura službe

 1. Odsek opštih internističkih bolesti
 2. Odsek kardiovaskularnih bolesti sa Koronarnom jedinicom
 3. Odsek nefrologije
 4. Opšta internistička i subspecijalističke ambulante
 5. Onkološka specijalistička ambulanta
 6. Ambulanta za bolesti metabolizma, tireologiju i dijabetes
 7. Ambulanta za imunologiju i alergologiju
 8. Kabinet za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku
 9. Kabinet za elektrostimulaciju srca
 10. Kabinet za endoskopsku gastrointestinalnu dijagnostiku

U Službi rade 14 lekara, specijalista interne medicine.

Načelnik službe
Dr Andrija Milošević

Glavna sestra/tehničar

Suzana Jovanović


Usluge

s125  s126 

Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1912. godine. Od 2015. godine nalazi se na novoj lokaciji, u zgradi iznad Infektivnog odeljenja.
Prvi načelnik dr Vlastimir Janković 
Načelnici: dr Ivan Nešković
dr Gruja Milutinović
dr Sava Filipović
dr Nebojša Paunković
dr Vukosava Jeverčić
dr Adam Jovanović
dr Nataša Radulović
dr Ljubinka Nikolić
dr Jovan Stevanović
dr Jelena Stanojević
dr Dušan Bastać
dr Andrija Milošević