• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425 – 811

odeljenje: lokal 218

ambulanta: lokal 256

surdološka amb: lokal 317

 

Radno vreme: 07 do 14h

Pripravnost od 14- 07 h

orl1  orl2

Aktivnosti

Odeljenje realizuje sve hirurške intervencije iz domena otorinolaringologije. Poseduje 10 bolesničkih postelja za potrebe Orl i odseka maksilofacijalne hirurgije. Služba godišnje beleži oko 300 hospitalizacija sa prosečnom dužinom lečenja od 4,5 dana. Odeljenje ima jednu operacionu salu sa blokom za sterilizaciju. Godišnje se realizuju oko 250 operacija i manjih hirurških intervencija.


Struktura službe

Rad službe je organizovan u okviru specijalističko-konsultativne službe i stacionarnog lečenja. U delu ambulantnih usluga pacijentima se pružaju usluge koje podrazumevaju rehabilitaciju sluha i govora uz angažovanje diplomiranog surdoaudiologa.


Šef odseka
dr Zoran Najdić
Glavna sestra/tehničar
Tanja Radulović


U Službi radi 1 lekar sa specijalizacijom iz otorinolaringologije.


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1927. godine, od 1980 godine je na sadašnjoj lokaciji.
Prvi načelnik bio je prim dr Radmilo Spalajković 1927-1967.
Načelnici: dr Aleksandar Arsenović 1967-1981.
dr Aleksandar Kamenković 1981-1982.
dr Radmila Dilić 1982-1999.
dr Miljko Čikarić
dr Milinko Nikolić