• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425 – 811 lok. 279

7–20 h

Pripravni med. tehničar od 20-07 h

Dobrovoljno davanje krvi od 7-13 h

transfuzija1  transfuzija2 

Aktivnosti
Služba za transfuziju prikuplja krv od dobrovoljnih davalaca u službi i na terenu (jednom nedeljno). Obrađuje uzetu krvi na krvno-grupne sisteme ABO i Rh, skrining antitela i transmisivne bolesti HbsAg, AntiHCVat, AntiHIVat, i antitela na treponemu palidum. Takođe, Služba pravi preparate od krvi ( deplazmatisani eritrociti, deleukocitirani eritrociti, sveže zamrznuta plazma). U okviru službe radi savetovalište za prenatalnu zaštitu trudnica i porodilja. Rade se i terapijske venepunkcije i citofereze. Godišnje se obezbedi 2500 jedinica krvi, realizuje oko 3000 pregleda i oko 40000 analiza.


Struktura službe

 • Ambulanta za pregled davalaca
 • Ambulanta za koagulaciju (PTINR)
  (rad sa pacijentima od 08 do 10h svakog radnog dana)
 • Ambulantni rad sa trudnicama (od 07 do 10h svakog radnog dana)

Načelnik službe
Dr Dragan Glišić
Glavna sestra/tehničar
Bojan Milosavljević


U Službi rade 3 lekara sa specijalizacijom iz transfuziologije.


Usluge

Skrining antitela HbsAg, AntiHCVat, AntiHIVat, i antitela na treponemu palidum.

Direktni i indirektni Coomb

PT iz kapilarne krvi

PT, APTT, D-dimer, faktori VIII, AT III

Funkcionalno ispitivanje trombocita


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1956. godine, na sadašnjoj lokaciji je od 1982. godine.
Prvi načelnik dr Đorđe Hadžić 
Načelnici: dr Nadežda Petrović
dr Ivanka Milošević-Manojlović