• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425-811 lok. 262 i 266

445-666 i 445-662

Od 7 do 14h


Aktivnosti

 • Preventivni pregledi zdravih osoba u cilju detekcije malignih bolesti.
 • Pregledi obolelih od malignih bolesti (tokom onkološkog lečenja i periodično po završenom lečenju).
 • Lečenje bolesnika u terminalnom stadijumu bolesti (palijativna nega).
 • Aplikacija hemioterapije u ambulantnim uslovima (na bazi dnevne bolnice).

Struktura službe

 • specijalistička ambulanta
 • dnevna bolnica

U okviru Internističke službe u onkološkoj specijalističkoj ambulanti rade lekari:

1. specijalista – internista ( onkolog ), Prim. dr Vesna Đorđević - Lalošević,
2. dr Saša Petrović


Usluge

Aplikacija citostatske terapije


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1974. godine.
Na trenutnoj lokaciji je od 1980. godine.
Prvi načelnik službe je dr Pavle Flajsig, hirurg
Načelnici: dr Radomir Smičković
Prim. dr Vesna Đorđević-Lalošević