• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425 - 811

ambulanta: lokal 264
odeljenje: lokal 230

 

Specijalistička ambulanta: ponedeljak-petak od 9 do 13h

Odeljenje: od 7 do 14 h

Prijem hitnih slučajeva 
(pripravnost lekara): od 14 do 7h

ocno1 ocno2


Aktivnosti


Oftalmološka služba je organizovana za stacionarno lečenje bolesnika i pružanje usluga u okviru specijalističke ambulante. Oftalmološko odeljenje ima prijemnu ambulantu za pregled stacioniranih bolesnika i jednu operacionu salu. Odeljenje ima 10 bolesničkih postelja, a godišnje se beleži oko 450 hospitalizacija. Prosečna dužina bolničkog lečenja je oko 6 dana.

Oftalmološka služba godišnje realizuje oko 250 operacija i manjih hirurških intervencija, među kojima su i operacije katarakte sa ugradnjom sočiva.


Struktura službe

Rad službe je organizovan u okviru stacionara i specijalističko-konsultativne ambulante. U okviru specijalističko-konsultativnog dela radi ortoptičko pleoptički kabinet sa opremom za ambulantni rad.


Načelnik službe
Dr Zoran Živković
Glavna sestra/tehničar
Mlađenka Paković


U službi radi 1 lekar sa specijalizacijom iz oftalmologije.


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1924. godine, odeljenje je osnovano 1955. godine.
Prvi načelnik dr Sava Cvetković
Načelnici:

dr Dušica Paunović
dr Jova Stefanović
dr Suzana Redžić
dr Jasmina Jelenković
dr Suzana Redžić