• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425-811 lok. 218 Od 07 do 14h

mfh1  mfh2 

Aktivnosti

Lečenje tumora, infekcija, povrede kostiju i mekih tkiva glave i vrata, korektivni zahvati u istoj regiji. Na istom prostoru smešteni su odsek Orl i Mfh sa 10 bolesničkih postelja i jednom operacionom salom sa blokom za sterilizaciju. Služba godišnje beleži oko 350 hospitalizacija sa prosečnom dužinom lečenja od 2,5 dana. Iz oblasti maksilofacijalne hirurgije godišnje se obave preko 450 operacija i manjih hirurških intervencija.


Struktura službe

Rad je organizovan u okviru stacionarnog lečenja i pružanja specijalističko – konsultativnih usluga.


s1161  
Šef odseka
dr Miroslav Stojanović
 
Glavna sestra/tehničar 
Tanja Radulović
 


U Službi rade 2 lekara sa specijalizacijom iz maksilofacijalne hirurgije.


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1981. godine, i u sklopu je ORL službe.
Prvi načelnik bio je dr Stevan Kovačević
Načelnici: dr Miroslav Stojanović 2001. -