• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425-811
Lokal 226

Prijem bolesnika nakon akutnog zbrinjavanja na drugom odeljenju. Radno vreme lekara je u prepodnevnim satima, a u odsustvu lekara u popodevnim satima službu pokrivaju dežurni lekari odeljenja sa koga je pacijent prebačen.
 
s108  s109 

Aktivnosti

Prijem, klinička obrada pacijenata, EKG, laboratorijska i rendgen dijagnostika, fizikalna terapija, dopunska obrada po potrebi, stalno praćenje vitalnih funkcija, saradnja sa Centrom za socijalni rad u cilju upućivanja i smeštaja u socijalne institucije.


Struktura službe

 • Odeljenje ima 30 postelja, a od ukupnog broja bolesničkih dana, 95% su dani poluintenzivne nege. Najčešća saradnja je sa neurološkim odeljenjem, ortopedijom, urologijom, hirurgijom, internim i ginekološkim odeljenjem sa kojih se i upućuju pacijenti na ovom odeljenju.

Spisak lekara

1. Dr Vesna Milenković, spec. opšte medicine
2. Dr Slađana Joković Krstić
3. Dr Zorica Stojadinović

Načelnik službe
Dr Vesna Milenković, spec. opšte medicine
Glavna sestra
Snežana Jocić, viša med. sestra

Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba osnovana maja 2008. godine

v173  v174