• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Naziv usluge Tretman pareza i paraliza šake (nakon cerebrovaskularnog iktusa)
Služba Služba fizikalne medicine i rehabilitacije
Opis procedure Na oduzetu šaku se navlači mrežasta rukavica i vrši se elktrostimulacija 2 x 15 minuta. Potom se nastavlja sa kineziterapijom u sali za vežbe – terapeut vežba oduzete mišiće paretičnog ekstremiteta.
Indikacije Oduzetost ili slabost šake nakon preležanog moždanog udara.
Oprema kojom se radi Central stim V2O (elektrostimulacini aparat)
Ko radi Radni terapeut pod nadzorom fizijatra.
Gde se radi U službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Dom zdravlja, prizemlje.
Kada se radi Svakim radnim danom od 7:00 do 20:00h.
Telefon za informacije 019 425 811 lokal 203
Način zakazivanja Posle lekarskog pregleda.
Prosečno vreme čekanja nema
Priprema Pacijent treba da dođe sa izlečenom (zalečenom) osnovnom bolešću (Arterijski pritisak, dijabetes...)
Tok procedure  
Moguće posledice  
Izdavanje rezultata