• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Naziv usluge Elektromioneurografija
Služba Neurološka služba
Opis procedure Elektromioneurografija je metod za otkrivanje oštećenja mišića i nerava, koju radi neurološka služba Zdravstvenog centra Zaječar. Na savremenom aparatu, dobijenom od kredita Evropske investicione banke, otkrivaju se oboljenja neurona i ispituje funkcija mišića. Zakazivanje je svakog radnog dana na telefon: 019/425-811 lok. 298 ( sestra Vesna Rajković ). Snimanja se obavljaju svakog utorka sa uputom od strane lekara specijaliste.
Indikacije  
Oprema kojom se radi  
Ko radi  
Gde se radi Neurološko odeljenje, u krugu bolnice
Kada se radi Jednom nedeljno
Telefon za informacije 019/425-811 lok. 298
Način zakazivanja Lično, svakog radnog dana od 8-14h
019/425-811 lok. 298 (sestra Vesna Rajković)
Prosečno vreme čekanja do 5 dana
Priprema  
Tok procedure  
Moguće posledice  
Izdavanje rezultata  

Baner kraj