• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Naziv usluge Imunološka dijagnostika
Služba Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Opis procedure Bavi se određivanjem hormona, tumorskih markera, antitela
Indikacije

Određivanje hormona:

 • uTSH (ultrasenzitivni TSH)
 • FT4
 • FT3
 • Insulin
 • FSH
 • LH
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Kortizol
 • Testosteron
 • Estradiol
 • HCG
 • PTH

Određivanje tumorskih markera:

 • CEA
 • AFP
 • HCG
 • NSE
 • TOTAL - PSA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • Tg

Određivanje antitela:

 • MCAb
 • TgAb
 • IgE ukupni
 • Anti - CEP
 • Ostalo
 • Feritin
 • BNP
 • Troponin
 • Vitamin B 12
Oprema kojom se radi Imunohemijski analizatori – ACCESS, AXSYM
Ko radi Specijalisti medicinske biohemije I kliničke biohemije
Gde se radi Dom zdravlja, I sprat, Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Kada se radi Svakog radnog dana
Telefon za informacije 425-811 lok. 223
Način zakazivanja  
Prosečno vreme čekanja Uzimanje materijala svakog radnog dana od 7 – 9 h. Rezultati se izdaju narednog dana.
Priprema Nema
Tok procedure Potrebno je nekoliko mililitara venske krvi ( radi se iz seruma )
Moguće posledice Nema
Izdavanje rezultata Rezultati se izdaju narednog dana, nakon uzimanja materijala

Baner kraj