• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Naziv usluge Laparoskopska operacija žučne kese
Služba Hirurško odeljenje
Opis procedure

Minimalno invazivna intervencija kroz četri incizije od po 1cm pristupa se žučnoj kesi koja se u celosti odstranjuje zajedno sa sadržajem (kamenčićima).

Indikacije  Postojanje kalkuloze (kamena) u žučnoj kesi, zapaljenja žućne kese sa kamenom ili bez, polipoza žučne kese, tumori druge prirode žučne kese. 
Oprema kojom se radi Sistem za laparoskopiju marke Wolf i Olymus uz potrebne instrumente za laparoskopiju.
Ko radi
 • Dr Milomir Marinkovic
 • Dr Ivana Janković
 • Dr Tatjana Milaćević
 • Dr Ivica Milosavljević
 • Dr Marija Kero
Gde se radi U službi opšte hirurgije, operacioni blok.
Kada se radi Svakim radnim danom u okviru radnog vremena, elektivne procedure a u hitnim slučajevima 24 sata dnevno svih dana u nedelji.
Telefon za informacije

019/ 445-689

062/80-11-800

Način zakazivanja Zakazivanje intervencije nakon pregleda hirurga.Pregled hirurga se zakazuje na telefon 019/445-601 svakim radnim danom od 08-14h
Prosečno vreme čekanja 3-7 dana za elektivne intervencije (Planirane), hitne odmah prema indikacijama.
Priprema

KKS, SE, glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, alkalna fosfataza, gama GT, PT, PTT, INR, urin;

Rtg pluća i pregled pneumoftizologa;

EKG i pregled interniste;

Pregled anesteziologa u anesteziološkoj ambulanti svakog dana od 10-12h (ili pregled anesteziologa u svojoj ustanovi ukoliko je pacijent iz drugog grada).

Tok procedure Prvi dan prijem i hospitalna priprema (brijanje , čišćenje digestivnog trakta), drugi dan intervencija, treći dan otpust na dalje kućno lečenje nakon kontrolnog pregleda ultrazvukom trbuha.
Moguće posledice Opšti rizici primene medikamentozne terapije ( alergija na lekove), rizik pri anesteziološkoj proceduri plasiranja tubusa od povreda disajnih puteva, rizik komplikacija udruženih oboljenja, rizik od mogućeg krvarenja, rizik povreda jetre i žučnih puteva u toku procedure, rizik od povrede okolnih organa u toku intervencije, rizik od infekkcije, mogućnost konverzije (prevođenja) intervencije sa laparaskopske na otvorenu, klasičnu intervenciju, postoperativni rizici koji uključuju rizik od infekcije rane i mogućnost plućne embolije. 
Izdavanje rezultata Na dan otpusta a Patohistološki nalaz za sedam do deset dana.

Baner kraj