• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Naziv usluge Periodični pregled radnika
Služba Medicina rada
Opis procedure Na zahtev Radne organizacije
Indikacije Radna mesta sa posebnim uslovima rada
Oprema kojom se radi Po službenom glasniku br 27. iz 1994. godine.
Ko radi Specijalisti medicine rada u saradnji sa konsultativnim službama.
Gde se radi Dom zdravlja, I sprat.
Kada se radi Po dogovoru. 
Telefon za informacije 011 425 811 lokal 267
Način zakazivanja Telefonom ili lično
Prosečno vreme čekanja Po prethodnom dogovoru
Priprema  
Tok procedure Zavisno od ugovorenog obima rada.
Moguće posledice  
Izdavanje rezultata 15 dana po obavljenom pregledu.

Baner kraj