• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

SPISAK 

LEKARA ZDRAVSTVENOG CENTRA ZAJEČAR


DOM ZDRAVLJA

(*   lekar specijalista)
(** doktor medicine)
(*** lekar na specijalizaciji)

OPŠTA MEDICINA         

 1. Jovanović dr Slađana, spec.opšte medicine                *          
 2. Mladenović dr Svetlana, spec.opšte medicine             *                     
 3. Protić dr Miloš, spec.opšte medicine                         *
 4. Stanković–Nešić dr Ljiljana, spec.opšte medicine        *
 5. Velić dr Biljana, spec. opšte medicine                        *          načelnik
 6. Colić dr Dragan, spec.opšte medicine                        *
 7. Bošković dr Nebojša, spec.opšte medicine                 *
 8. Milosavljević dr Marijana, spec.opšte medicine             *
 9. Stanković-Nikolić dr Lidija, spec.opšte medicine           *
 10. Janković dr Nataša, spec.opšte medicine                   *
 11. Zdravković dr Goran, na spec. iz opšte med               ***
 12. Mihajlović dr Nataša. na spec. iz opšte med                ***
 13. Ćirić dr Danijela, na spec. iz opšte med                      ***
 14. Krstić dr Tatjana                                                    **
 15. Pavlović dr Dana Madalina                                        **
 16. Božinović dr Mirjana                                                **
 17. Stanković-Stojčić dr Snežana                                   **
 18. Tasić dr Žikica                                                       **
 19. Stanojević dr Slavica                                              **
 20. Stanković dr Biljana                                               **
 21. Ilić dr Jordana                                                      **
 22. Prvulović dr Nenad                                                **
 23. Stojanović dr Dragana                                           **
 24. Stojanović dr Marijana                                           **
 25. Tošić dr Igor
 26. Tasić dr Irena
 27. Jakimovski dr Igor
 28. Bogdanović dr Vladimir
 29. Dlbokić dr Sanja

MEDICINA RADA

 1. Mihailović dr Aleksandra, spec.medicine rada                         *

KUĆNO LEČENJE

       1. Stanković dr Danijela                                                                             

MEDICINA SPORTA

 1. Marušić dr Biljana, spec.medicine sporta                   *          šef

  

HITNA SLUŽBA

 1. Nedeljković dr Miroslav, spec.urgentne medicine       *          načelnik
 2. Đorđević dr Gradislav, spec.urgentne medicine         *
 3. Miljković dr Milka, spec.urgentne medicine               *
 4. Živković dr Dragan, spec.urgentne medicine            *
 5. Petković dr Bojana, spec. urgentne medicine           *
 6. Ćirić dr Dragan na spec. iz urgentne medicine         ***
 7. Nikodijević dr Milica                                              **
 8. Mihajlović dr Zorana
 9. Bucović dr Sanela na spec iz urgentne medicine      ***

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DECE

 1. Najdić dr Žaklina, spec. pedijatar                             *
 2. Božinović dr Slavica, spec. pedijatar                         *
 3. Radojević dr Bojana, spec. pedijatar                        *
 4. Vasić dr Brankica, spec. pedijatar                            *          načelnik
 5. Trailović dr Marija, spec. pedijatar                            *
 6. Kostić dr Biljana, na specijalizaciji iz pedijatrije          ***
 7. Lazarević dr Ivana,na specijalizaciji iz pedijatrije        ***
 8. Mušić dr Teodora
 9. Tošić Mladen, psiholog
 10. Paunković Nataša, psiholog
 11. Dimitrijević Tanja, defektolog
 12. Vučković Tatjana, defektolog - logoped

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

 1. Todosijević-Petrović dr Dragana, načelnik       *

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

 1. Stojanov dr Dejan, spec. bolesti zuba                          *
 2. Trailović dr Lidija, spec. stom. protetike                       *
 3. Milić-Ranđelović dr Marija, spec. deč. i prev. stomat.       *              načelnik
 4. Jović dr Goran                                                         **
 5. Jovanović dr Branislava                                              **
 6. Nikolić dr Maja
 7. Chiritescu dr Bojana
 8. Savić dr Marija

BOLNICA

(*      lekar specijalista
(**    lekar opšte med.
(***  lekar na spec


SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE
         

 1. Marinković dr Milomir, spec. hirurg                     *          
 2. Janković dr Ivana, spec. hirurg                         *      načelnik
 3. Milaćević dr Tatjana, spec. hirurg                      *
 4. Kero dr Marija, spec. opšte hirurgije                  *
 5. Milosavljević dr Ivica , spec. hirurg                     *
 6. Ristić dr Aleksandar, spec. hirurg                       *
 7. Jović dr Marko, na spec. iz dečje hirurgije           ***
 8. Miletić dr Nemanja

ODSEK DEČJE HIRURGIJE

 1. Stojadinović dr Dragan
 2. Mančić dr Danijel

SLUŽBA ZA UROLOGIJU

 1. Adamović dr Zvonimir, spec. urolog                      *
 2. Radojević dr Vladan, spec. urolog                         *          načelnik
 3. Drndarević dr Miloš

SLUŽBA ZA ORTOPEDIJU, SA TRAUMATOLOGIJOM

 1. Lučić dr Novica, spec. ortoped                                   *          načelnik i oper.bloka
 2. Ilić dr Željko, spec. ortoped                                       *
 3. Živković dr Branko, spec. ortoped                               *
 4. Jovanović dr Miodrag,  spec. ortoped                          *
 5. Kostić dr Miodrag, spec. ortoped                                *
 6. Momčilović dr Milan

ODSEK NUKLEARNE MEDICINE

 1. Aleksić dr Željka, spec. iz nuklear.med.     *
 2. Milićević dr Mirjana, spec. iz nuklearne med.            *

ODSEK SNABDEVANJA KRVLJU I KRVNIM PRODUKTIMA 

 1. Milošević dr Ivanka, spec. transfuziolog                     *
 2. Ćirić dr Dragana, spec. transfuziolog                         *
 3. Glišić dr Dragan, spec. transfuziolog                          *          načelnik

SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, SA REANIMATOLOGIJOM

 1. Milenković dr Slavica, spec. anesteziolog                     *
 2. Nikolić dr Slađana, spec. anesteziolog                         *
 3. Marinković-Petrović dr Ivana, spec. anesteziolog           *          načelnik
 4. Velojić dr Gordana, načelnik                                                   *
 5. Urošević dr Nenad, spec. anesteziolog                        *
 6. Petrović dr Radica, na spec. iz anestezije                    ***
 7. Đorđević Marković dr Jasmina, na spec. iz anestez        ***
 8. Cvetković dr Marko, na spec. iz anestezije                  ***
 9. Nikolić dr Milena
 10. Đokić dr Miloš

ODSEK ZA OFTALMOLOGIJU

 1. Živković dr Zoran                                       *         načelnik
 2. Jovanović dr Ivan
 3. Jelena Stefanović, Defektolog-tiflolog

SLUŽBA ZA INFEKTIVNE I KOŽNE BOLESTI

 1. Ristovi dr Nenad, spec. igastoenterohepatolog   * načelnik
 2. Petrović dr Aleksandar, spec. infektolog                                                   *                                                   *
 3. Čukić dr Nena, na spec. iz infektologije                                                     *

ODSEK DERMATOVENEROLOGIJE

 1. Trailović dr Nada, spec. dermatovenerolog                 *
 2. Savić dr Nataša

ODSEK PATOLOGIJE, PATOHISTOLOGIJE I CITOLOGIJE      

 1. Mladenović dr Davor, spec. patolog                             *         načelnik  
 2. Jović dr Tanja na spec. iz patologije                                **
 3. Mladenović dr Milena

SLUŽBA ZA PNEUMOFTIZIOLOGIJU

 1. Stanković dr Goran, spec. pneumoftiziolog                                    *     načelnik
 2. Vasiljević dr Vladimir
 3. Šrajer dr Bojana

SLUŽBA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

 1. Strajnić dr Jasmina, spec. radiolog                              *          načelnik
 2. Ćosić dr Vesna, spec. radiolog                                    *                              *
 3. Ilić dr Marija, spec. radiolog                                       *
 4. Narodović dr Nemanja, spec. radiolog                         *
 5. Miletić dr Borislav, spec. radiolog                                *
 6. Đorđević dr Aleksandra, na spec. iz radiologije              ***
 7. Savić dr Katarina
 8. Novaković dr Miloš

 SLUŽBA ZA PEDIJATRIJU, SA NEONATOLOGIJOM

 1. Jovanović dr Ljiljana, spec.pedijatar                           *
 2. Pešić dr Lidija, spec.pedijatar                                    *
 3. Nikolić dr Mirko, spec.pedijatar                                  *          načelnik
 4. Jelenković dr Bratimirka, spec.pedijatar                       *

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

 1. Roško dr Zoran, spec.ginekolog-akušer                      *          načelnik
 2. Trailović dr Mirko, spec.ginekolog-akušer                    *
 3. Kalinović dr Dragoslav, spec.ginekolog-akušer              *
 4. Čikarić Ivan ,  spec.iz ginekologije                             *
 5. Jolić dr Mladen
 6. Stanković dr Nemanja

SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU

 1. Đorđević dr Miodrag, spec.internist                                     *
 2. Milošević dr Andrija, spec.internist                                       *          načelnik
 3. Vugdelija dr Darko, spec.internist                                        *
 4. Adamović dr Dragana, spec.internist                                    *
 5. Đorđević Lalošević dr Vesna                                                *
 6. Roško dr Zorica, spec.alergolog                                           *
 7. Dimitrijević dr Sandra, spec. gastroenterohepatolog               *
 8. Firović dr Petar, spec.interne medicine                                 *
 9. Jolić dr Aleksandar, spec.internist, na užoj spec iz kardiologije   ***
 10. Mitov dr Vladimir, spec.internist, na užoj spec iz kardiologije     ***
 11. Đorđijoski dr Igor, na spec.iz interne medicine                       ***
 12. Petrović dr Saša, na spec. iz intern. onkologije                       ***
 13. Dimitrijević dr Marko, na spec. iz interne medicine                   ***
 14. Nikolić dr Milan                                                                   **
 15. Đorđević dr Jelena
 16. Ranković dr Dušan
 17. Rosić dr Aleksandra

ODELJENJE ZA NEFROLOGIJU ZA HEMODIJALIZOM

 1. Tirmenštajn–Janković dr Biserka, spec.internist             *          načelnik
 2. Žikić dr Svetlana, spec.internist                                  *

SLUŽBA ZA PRODUŽENO LEČENJE I NEGU

 1. Milenković dr Vesna, spec.opšte medicine                          *          načelnik
 2. Joković–Krstić dr Slađana, spec. opšte medicine gerijatar     *
 3. Stojadinović dr Zorica

ODELJENJE ZA ORL I MFH

 1. Najdić dr Zoran, spec.MFH                                        *
 2. Milićević dr Vladislav , spec.ORL                                  *
 3. Stojanović dr Miroslav, spec.MFH                                *
 4. Stojanović-Ristić dr Slavica, spec. ORL                         *

SLUŽBA NEUROLOGIJE SA NEUROLOŠKOM INTENZIVNOM NEGOM

 1. Petković dr Boban, spec.neuropsihijatar                     *      
 2. Janačković Marinković dr Ivana, spec.neurolog             *          načelnik
 3. Đorđević dr Dragan, spec.neurolog                            *
 4. Mladenović dr Maja, na spec. iz neurologije                 ***
 5. Janković dr Tanja, na spec. iz neurologije                   ***
 6. Stanković dr Ivana

SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU

 1. Paunović dr Biljana, spec.neuropsihijatar                                 *
 2. Filimonović dr Mirjana, spec.neuropsihijatar                             *    načelnik
 3. Nicić dr Goran, spec.neuropsihijatar                                        *          
 4. Jovanović dr Slaviša, lekar specijalista psihijatar                       *
 5. Milošević dr Jelena, lekar specijalista psihijatar                         *
 6. Nikodijević Dobrosavljević dr Jelena, lekar specijalista psihijatar  *
 7. Živić dr Marko
 8. Vukić Živorad, psiholog
 9. Stanisavljević Sanela. psiholog

ODSEK FIZIKALNE MEDICINE

 1. Kržanović dr Marija, spec.fizijatar                                    *       načelnik
 2. Stojanović Nedeljković dr Dragana
 3. Jović dr Ljiljana

ODSEK MEDICINE SPORTA

 1. Marušić dr Biljana

SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

 1. Stojiljković dr Danijela, spec.kliničke biohem.             *
 2. Milošević mr Sanja, spe.medicinske biohem.              *          načelnik
 3. Stevanović mr Dušica , spec. medicinske biohem.      *
 4. Dimitrijević dr Irena, na spec.iz kliničke biohem.         ***

SLUŽBA ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE URGENTNIH STANJA

 1. Jović dr Miljan, načelnik
 2. Radisavljević dr Sanela
 3. Aranđelović dr Ivana
 4. Jovanović dr Irena
 5. Đorđević dr Aleksandra
 6. Ninković dr Ivana

ODSEK BOLNIČKA APOTEKA

 1. Mančić mr Snežana
 2. Avramović mr Tatjana