• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Kadrovska struktura na dan 30.09.2014. godine

U Zdravstvenom centru Zaječar kadrovsku strukturu prema kvalifikaciji sačinjavaju:

- 188 lekara, među kojima su 125 specijalista

- 521 medicinskih sestara medju kojima su 40 sa visom strucnom spremom

- 4 farmaceuta

- 14 stomatologa

- 19 stomatoloških sestara / tehničara

- 7 zdravstvenih saradnika

- 29 administrativnih radnika

- 166 tehničkih radnika