• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

* - lekar specijalista
** - lekar opšte medicine
*** - lekar na specijalizaciji

            PRIMARIJUSI

 1. Jolić dr Miodrag, dečji hirurg (05.05.1997.)
 2. Stanojlović dr Olgica, spec.opšte medicine (08.12.1994.)
 3. Cokić dr Bojana, pedijatar (25.09.2003.)
 4. Đorđević dr Miodrag, internist (26.06.2003.)*
 5. Đorđević-Lalošević dr Vesna, internist (26.06.2003.)
 6. Najdanović-Mandić dr Vera, ginekolog (25.03.2004.)
 7. Bogdanović-Živkov dr Marija, spec.opšte medicine (29.04.2004.)
 8. Stanković-Nešić dr Ljiljana, spec.opšte medicine (22.12.2004.)
 9. Tirmenštajn-Janković dr Biserka, internist (23.06.2005.)*
 10. Mladenović dr Svetlana, spec.opšte medicine (26.01.2005.)
 11. Narodović dr Ljubiša, spec.(17.11.2005.)
 12. Milošević dr Ivanka, spec.transfuziolog (18.05.2006.)
 13. Kalinović dr Dragoslav, spec.ginekolog (22.06.2006.)
 14. Jovanović dr Slađana, spec.opšte medicine (28.09.2006.)
 15. Aleksić dr Željka, spec.nuklearne medicine (28.01.2008.)*
 16. Živanović dr Milenko, spec.internist (27.11.2008.)*
 17. Jelenković dr Bratimirka (05.02.2009.)*
 18. Aleksić dr Aleksandar, spec.internist (27.10.2011.)
 19. Mitov dr Vladimir, spec.internist (24.05.2012.)

            MAGISTRI

 1. Đorđević dr Miodrag, lekar spec. internist, (02.11.1989.)*
 2. Vugdelija dr Darko, lekar spec. internist (26.11.2003.)*
 3. Aleksić dr Željka, spec.nuklearne medicine (13.06.2002.)*
 4. Mitov dr Vladimir, lekar spec.internist (28.06.2005.)
 5. Tirmenštajn-Janković dr Biserka, internist, (05.06.2003.)*
 6. Aleksić dr Aleksandar lekar, spec.internist, (21.03.2006.)*
 7. Jelenković dr Bratimirka, lekar spec.pedijatar (12.07.2007.)*

            SUBSPECIJALISTI

 1. Živanović dr Milenko, internist (nefrologija) (25.11.2003.)*
 2. Vlajić dr Emil, neuropsihijatar (epileptogija) (27.11.1998.)
 3. Jelenković dr Bratimirka, pedijatar (endokrinologija) (11.10.1999.)*
 4. Vugdelija dr Darko, spec.internist (kardiologija) (20.03.2007.)*
 5. Zastranović dr Lale, spec.internist (kardiologija) (07.07.2009.)
 6. Tirmenštajn-Janković dr Biserka, nefrologija, (25.03.2009.)*
 7. Aleksić dr Aleksandar, spec.internist(endokrinologija) (23.12.2009.)*

DOKTORI NAUKA

 1. Aleksić dr Željka, spec.nuklearne medicine (08.11.2011.)
 2. Tirmenštajn-Janković dr Biserka, spec.internist (28.05.2014.)
 3. Mitov dr Vladimir, spec.internist (02.07.2014.)
 4. Aleksić dr Aleksandar, spec.internist (27.06.2014.)