• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

Tretman medicinskog otpada u ZC Zaječar

Zdravstveni centar Zaječar uključen je u projekat ’’ Upravljanje medicinskim otpadom’’, koji podržava Ministarstvo zdravlja, a finansira Evropska agencija za rekonstrukciju. U okviru projekta obezbeđen je autoklav, drobilica, ambalaža za sakupljanje medicinskog otpada, kao i vozilo, namenjeno za dovoženje infektivnog medicinskog otpada. Vrednost nabavljenje opreme je 100.000 evra. Centralno mesto za sakupljanje i tretman infektivnog medicinskog otpada nalazi se u tehničkoj zoni zaječarske bolnice. Medicinski otpad se dovozi iz RC Gamzigradska banja, ZZJZ Zaječar, Doma zdravlja Boljevac, kao i Zdravstvenog centra Zaječar. Nakon obrade i sterilizacije, medicinski otpad koji nije infektivan i ne predstavlja opasnost za životnu sredinu odvozi se do komunalne deponije u Halovu.

s543


Pejsmejker centar Zaječar

Pejsmejker tim:

Prim Mr sc med dr Vladimir Mitov

Dr Aleksandar Jolić

Dipl med tehn Marijana Krošlin-Krstić

Med tehn Nenad Ristić

Med tehn Maja Anić

Med tehn Rozica Đurđević

pcentar


OPŠTE INFORMACIJE

Regionalni Pejsmejker centar za Istočnu Srbiju.
Prvi Pejsmejker centar u sekundarnim zdravstvenim ustanovama (van Kliničkih centara) u Centralnoj Srbiji.
Edukacija Pejsmejker tima sprovedena na osnovu Plana Nacionalnog ekspertskog tima za elektrostimulaciju srca. Edukacija sprovedena u Pejsmejker centru u Nišu pod mentorstvom Doc dr Zorana Perišića. 
Prva implantacija pejsmejekera u Zaječaru uspešno izvršena 9.5.2008. god.

 

v146Slika 1. Ekipa sa prve implnatacije pejsmejkera u Zaječaru 
S desna na levo: Mr sc med dr Vladimir Mitov, med tehn Maja Anić, dr Aleksandar Jolić, med tehn Nenad Ristić, dipl med tehn Marijana Krošlin-Krstić, ing Dejan Stamenković (Bimed-Beograd).

 

Do sada implantirano je ukupno 451 pejsmejker:

 • 54 pejsmejkera u 2008. godini,
 • 75 pejsmejkera u 2009. godini,
 • 113pejsmejkera u 2010. godini,
 • 113 pejsmejkera u 2011. godini,
 • 96 do novembra 2012. godine.

Tipovi pejsmejkera koje ugrađujemo: VVI, VVIR, VDDR, DDD, DDDR.

Od 2010. naš tim je edukovan i osposobljen za implantaciju  ICD za prevenciju naprasne srčane smrti, kao i za elektronske kontrole ICD.

v147Slika 2. Prvi ugrađeni pejsmejker (VVI)


SERVISNE INFORMACIJE

Vrste usluga koje pruža Pejsmejker centar:

 • ugradnja antibradikardnih pejsmejkera (VVI, VVIR, VDDR, DDD, DDDR),
 • ugradnja antitahikardnih pejsmejkera (ICD),
 • elektronska kontrola ugrađenih antibradikardnih pejsmejka- VVI, VVIR, VDDR, DDD, DDDR, i antitahikardnih pejsmejkera-ICD,
 • ugradnja privremenih pejsmejkera,
 • ugradnja Loop-recorder-a, tj uređaja koji mogu snimati rad srca do 2 godine,
 • konsultacije.

Ugradnja pejsmejkera – svi pacijenti sa postavljenom indikacijom za ugradnju pejsmejkera, iz Istočne Srbije, treba da se jave u naš Pejmejker centar sa overenim bolničkim uputom. Ugradnja se sprovodi istog dana ili sutradan. Pacijent se otpušta kući dva dana nakon ugradnje. Participacija za ovu uslugu iznosi 5% od cene pejsmejkera i elektrode.

Elektronska kontrola – svi pacijenti sa već ugrađenim pejsmejkerom iz Istočne Srbije, mogu se javiti na eletronsku kontrolu svake srede, posle 10h. Potrebno je da imaju overen specijalistički uput. Nije neophodno predhodno zakazivanje termina. Participacija za ovu uslugu iznosi 50 din.

Ugradnja privremenog pejsmejkera – pacijenti kojima je neophodan ovaj vid lečenja upućuju se u našu ustanovu kao hitan slučaj, sa bolničkim uputom. Ovaj vid lečenja sprovodi se neposredno nakon prijema na bolničko lečenje. Za ovu uslugu nije predviđena participacija.

Konsultacije – za postavljanje indikacija za sve vrste pejsmeker aparata koji se ugrađuju u Srbiji (VVI, VVIR, VDDR, DDD, DDDR, ICD, CRT, CRT-ICD) 

Kontakt: 019/442-188, 019/425-811, lok.266
Prim Mr sc med dr Vladimir Mitov
Član Nacionalnog ekspertskog tima za elektrostimulaciju srca


Služba za produženu negu i lečenje

U Zdravstvenom centru Zaječar, početkom maja 2008. godine otvorena je služba za produženu negu i lečenje, gde rade 3 lekara i 15 medicinskih sestara. Sa 30 postelja, Služba je namenjena za lečenje bolesnika kod kojih je sprovedena kompletna dijagnoza, završeno akutno lečenje, a potrebno je da još izvesno vreme budu na bolničkom tretmanu radi sprovođenja rehabiitacije. Hospitalizacija se sprovodi u cilju pripreme za produženu rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama, radi pripreme za kućno lečenje ili stvaranje mogućnosti da u lečenju učestvuje služba za kućno lečenje. Očekuje se da zadržavanje bolesnika bude u okviru 15 dana. Služba ne prima spoljne bolesnike već bolesnike koji su bili na bolničkom odeljenju i gde lekar smatra da treba nastaviti produženo lečenje i negu.

v136 v139 v138 v137

U Zdravstvenom centru Zaječar u toku je rekonstrukcija objekata sredstvima kredita Evropske investicione banke u iznosu od 1,5 miliona EUR-a , dok je iz Nacionalnog investicionog plana obezbeđeno 1,6 miliona EUR-a. Ukupna vrednost rekonstrukcije bolničkih kapaciteta iznosi nešto više od 3 mil. EUR-a.
Od kredita Evropske investicione banke izvršena je potpunu rekonstrukciju toplovodne mreže 
( završeno juna 2006.), čija je ukupna vrednost radova 470.000 EUR-a.
v006

 

Nastavak rekonstrukcije bolnice

U ZC Zaječar, početkom marta 2008. god., započeti su radovi na izgradnja novog internog odeljenja iznad infektivnog, čija je vrednost 300.000 evra. Takođe su u toku radovi na prilaznoj rampi za budući urgentni prijema pacijenata. Vrednost radova je 60.000 evra. Sredstva su obezbeđena iz kredita Evropske investicione banke.

 

v140

v085

v082

Operativni blok

Zaječarska bolnica je dobila moderno opremljen operativni blok sa 3 operacione sale na 600 met. kvadr. Vrednost infrastrukuralnih radova je 820.000 EUR-a, a zaječarski Zdravstveni centar je iz sopstvenih sredstava uložio oko 6.000.000,00 dinara za dodatno opremanje.

 

v032
Poseta ministra zdravlja Prof. dr Tomica Milosavljević, 27.6.2007.
povodom otvaranja novog operativnog bloka


Završena rekonstrukcija neurološkog i psihijatrijskog odeljenja

U Zdravstvenom centru Zaječar završena je rekonstrukcija i potpuno odvajanje neurološkog i psihijatrijskog odeljenja. Kapaciteti ovih odeljenja su povećani, tako da sada imaju po 40 postelja. Prostor je kompetno renoviran, sa novom stolarijom, krevetima i sanitarnim čvorom. Reorganizacija neurološkog odeljenja podrazumeva intenzivnu negu, gde je lekar prisutan 24 h, odsek pouintenzivne nege, kao i savremenu dijagnostiku.

v036


Kuhinja

U toku su završni radovi na dogradnji 265 m.kv. novog prostora i 385 m.kv. adaptacije postojećeg dela kuhinje. Vrednost radova je oko 320.000 EUR-a. Postojeći kapaciteti su bili nedovoljni, tako da će nova kuhinja u potpunosti zadovoljiti potrebe zaječarske bolnice, u kojoj se dnevno pripreme preko 1000 obroka.


Laboratorija

Rekonstrukcija laboratorije započela je 02.10.2006., a vrednost radova iznosi 110.000 evra. Finansijska sredstva za rekonstrukciju obezbeđena su iz Programa Nacionalnog investicionog plana. U laboratoriji, koja se prostire na 400 met. kv. kompletno je promenjena elektro-instalacija, vodovodna mreža, spušten plafon i postavljen antistatski pod. Od kredita Evropske investicione banke obezbeđena je savremena laboratorijska oprema u vrednosti od 300.000 evra i to: 2 centrifuge, biohemijski analajzer, 2 hematološka analajzera, 4 mikroskopa i gasni analajzer. Zdravstveni centar Zaječar je iz sopstvenih sredstava kupio opremu u vrednosti oko 500.000 dinara ( stolovi, stolice, klupe za čekaonicu, sudopere). Nova infrastruktura, kao i nova oprema u potpunosti zadovoljava potrebe pacijenata.

 

v040
Dr sc. med Nevena Karanović, državni sekretar Ministrastva zdravlja Srbije je 28. februara 2007. godine otvorila rekonstruisanu i savremeno opremljenu laboratoriju.


Planiran nastavak rekonstrukcije

U planu je i rekonstrukcija infektivnog odeljenja ( 323 m. kvad. se rekonstruiše za potrebe nefrologije i hemodijalize ), izgradnja prijemno trijažnog bloka sa 375 m.kvad. na prostoru sadašnjeg urološkog odeljenja, kao i izgradnja internog odeljenja iznad infektivnog ( 1.230 m.kvad.) sa pasarelom koja povezuje internistički i hirurški blok.


Dom zdravlja

U okviru rekonstrukcije Doma zdravlja, uređeni su prilazi, rekonstruisana Služba opšte medicine, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i specijalističke ambulante. Ukupna vrednost radova je 40 miliona dinara, od čega je 20 miliona dinara za uređenje planiranih službi, dok je preostalih 20 miliona dinara uloženo u uređenje prilaza Domu zdravlja. Sredstva su obezbeđena iz NIP-a.
U dodatno opremanje pomenutih službi u Domu zdravlja, Zdravstveni centar Zaječar je uložio i sopstvena sredstva.

 v041

 v045

 v044

Zamena stolarije

Zdravstveni centar Zaječar je dobio sredstva u iznosu od 5.200.000,00 dinara, iz budžeta RS za 2005. godinu za finansiranje investicija i investicionog održavanja,. 
Ova sredstva su upotrebljena za zamenu stolarije (prozori i ulazna vrata) na glavnoj bolničkoj zgradi gde su smeštena sledeća odeljenja: interno, ortopedsko, hirurško, urološko odeljenje, anesteziološka i radiološka služba.
Postojeća stolarija, koja datira iz 1912. godine, zamenjena je novom PVC stolarijom