• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

SKRINING KARCINOM DEBELOG CREVA

Na organizovan skrining karcinoma debelog creva pozivaju se osobe oba pola životne dobi od 50 do 74 godine bez znakova i simptoma maligniteta kolorektuma. U prvoj godini prvog ciklusa organizovanim skriningom biće obuhvaćeno 9692 muškarca i 10533 žene.

 

CILJEVI:

Opšti cilj

 • Smanjenje morbiditeta i mortaliteta stanovništva od kolorektalnog karcinoma u dobi  50 -74-e godine kod oba pola.

           

 Specifični ciljevi

 • Podizanje svesti stanovništva opštine Zaječar o značaju preventivnih pregleda, redovnih testiranja stolice na prikriveno krvavljenje i otkrivanja malignih bolesti u ranoj fazi
 • Prema preporukama EU i SZO za sprovođenje organizovanog skrininga raka teži se obuhvatu ciljne populacije sa ciljem smanjenja smrtnosti od kolorektalnog karcinoma
 • Uključivanje što većeg broja ispitanika u skrining programe za rano otkrivanje malignih bolesti, sa obuhvatom testiranjem FOB testovima od minimum 20 % osoba iz ciljne populacije (potrebno je pozvati minimum 40% ciljne populacije, kako bi se ostavario obuhvat testiranjem od minimum 20%).
 • Otkrivanje kolorektalnog karcinoma u ranoj fazi bolesti u asimptomatskoj populaciji prosečnog rizika s ciljem ranog otkrivanja oboljenja u prekanceroznom stadijumu dobroćudnog polipa ili u stadijumu lokalizovane bolesti, koja daje veće šanse za izlečenje i preživljavanje
 • Uspostavljanje sistema prikupljanja i upravljanja podacima
 • Uključivanje lokalne samouprave i udruženja građana  u sprovođenje skrininga

Kontakt informacije

Telefonski brojevi (019):

Centrala: 425-811; 445-600

Direktor: 423-301; 445-701


Komercijalna služba: 421-164


Telefaks: 420-672


Dom zdravlja - direktor:
442-277


Hitna služba: 442-144

Kontakt osoba zadužena za dostavljanje podataka o broju pregleda MR i broju pregleda CT-a u Zdravstvenom centru Zaječar:

Milica Mančić

064/8879-130

infoszcz@mts.rs


duvan

Savremene metode u dijagnostici i lečenju