• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni

Radno vreme

Ambulanta u Domu zdravlja: 445-600 lok. 221 i 274

Info pult u Domu zdravlja: 445 – 621

Previjalište 445 - 674
Načelnik službe: 445-600 lok. 275, 445 - 675 

Glavna sestra službe: 445-600 lok. 271 445 - 671

Zdravstvena ambulanta br. 1 : 421-438

Zdravstvena ambulanta Kotlujevac: 421-682

Zdravstvena ambulanta Karađorđev Venac: 3400-883

Zdravstvena ambulanta u Grljanu: 468-443

Zdravstvena ambulanta Salaš: 470-134

Zdravstvena ambulanta Rgotina: 466-202

Zdravstvena ambulanta Mali Jasenovac: 461-233

Od 07 do 20h

 

s131 v158

 

Aktivnosti: pružanje preventivnih i kurativnih zdravstvenih usluga 


Služba opšte medicine godišnje obavi oko 8.500 sistematskih pregleda i preko 250.000 pregleda radi lečenja i dijagnostike.

U okviru Službe opšte medicine postoji info pult, gde korisnici ostvaruju prvi kontakt sa zdravstvenim radnicima. Na ovom mestu oni se izjašnjavaju za svog izabranog lekara, popunjavaju i potpisuju propisani formular, dobijaju informacije o radnom vremenu lekara i ordinaciji u kojoj njihov lekar radi. U ovom prostoru nalazi se tabla sa spiskom izabranih lekara i ID brojevima. 
Korisnici telefonom mogu da dobiju informacije o izabranom lekaru ( telefon 445 – 621 ).


Struktura službe

 • Zdravstvena ambulanta u Domu zdravlja
 • Centar za preventivne zdravstvene usluge
 • Zdravstvena ambulanta br 1. ( u centru Grada )
 • Zdravstvena ambulanta Kotlujevac
 • Zdravstvena ambulanta Karađorđev Venac
 • Zdravstvena ambulanta Grljan
 • Zdravstvena ambulanta Salaš
 • Zdravstvena ambulanta Rgotina
 • Zdravstvena ambulanta Mali Jasenovac

U Službi opšte medicine rade 33 izabrana lekara

   
Načelnik službe
Dr Biljana Velić

Glavna sestra službe
Mirjana Milošević


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe:

Opštom medicinom su se bavili prvi lekari koji su došli u Zaječar. Sve ambulante su kasnije nastale iz ove službe. U sadašnjem obimu i strukturi Služba opšte medicine je formirana sa formiranjem Medicinskog centra 1964. godine. Na sadašnjoj lokaciji je od 1980. godine. Prvi načelnik službe bio je dr Jovan Trujić.

 

Načelnici:

dr Tomislav Petrović dr Vlađa Milić
dr Dragi Ćirić dr Olgica Stanojević
dr Marija Bogdanović dr Mirjana Dimitrijević
dr Slađana Jovanović dr Ljiljana Jovanović