• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

 

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI

Obaveštenje

Pravilnik


Procedura za kreiranje internih uputa

Dodatak proceduri za interno zakazivanje


Službeni glasnik Republike Srbije broj 76 - 09. avgust 2017.

Strana 29: Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o Listi lekova


Izmene u novoj verziji aplikacije ZIS 2.2.8033.1


Pravilnik o Listi lekova, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, 11. maj 2017.


Bebe bez zdravstvenih kartica


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 08.03.2017.


Pravilnik o izmena i dopunama Pravilnika o Listi lekova 26. januar 2017. godine


Ostvarivanje zdravstvene zaštite u ZU na osnovu zdravstvene kartice


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu


VAŽNO OBAVEŠTENJE u vezi isprave o zdravstvenom osiguranju


Službeni glasnik RS - Izmene Pravilnika o Listi lekova (strana 107. Sl.glasnika RS" broj 101/16)


Pravilnik o izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

- Obaveštenje
- Pravilnik


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

Obaveštenje
- Pravilnik

- Šifre za 2016. godinu
- Izvod iz pravilnika


- Obaveštenje o izmeni liste lekova
- Izmena i dopuna Pravilnika o listi lekova


Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


 - Kriterijumi i standardizovane mere za procenu zdravstvenog stanja osiguranih lica

- Dopis Ministarstva zdravlja

- Produženje medicinske rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama


- MKB-10 tabela terminalnih dijagnoza na 3 kodna mesta


 - Izmena i dopuna Pravilnika o listi lekova (stupa na snagu od 24. 09. 2016. godine)


 - Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji - važi od 15. 09. 2016.


 - Uputstvo za fakturisanje zdravstvenih usluga, lekova i medicinskih sredstava za 2016. godinu


 - MKB-10 tabela sa 256 terminalnih dijagnoza na 3 kodna mesta 

Dopis Ministarstva zdravlja u vezi provere zdravstvenog osiguranja za vojne osiguranike


25. jun 2016. Izmene i dopune liste lekova


26. februar 2016. - Pojašnjenja u vezi ispravke izveštaja o hospitalizaciji


09. septembar 2015.


31. mart 2015.


04. mart 2015.


21. februar 2015. 


 12. januar 2015.

Važeća lista lekova