• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Javna nabavka implantanata za kukove (endoproteze), JN 1/18


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe bolnice za period od 8 meseci, JN 26/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe laboratorije, za period od 3 meseca, JN 25/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za rad angio sale, za period od 3 meseca, JN 24/2017


Javna nabavka implantanata u ortopediji (endoproteze), JN 23/2017


Javna nabavka materijala za dijalizu - dijalizatori i specifični sanitetski materijal za hemodijalizu, JN 20/2017


Javna nabavka usluge servisiranja i održavanja medicinske i precizne opreme sa zamenom rezervnih delova za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 19/2017


Javna nabavka Goriva za motorna vozila, JN 18/2017


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za period od godinu dana, JN 17/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za službu radiologije, JN 15/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za službu transfuzije krvi - potrošni materijal za koagulaciju, JN 12/2017


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe ZC Zaječar za period od 4 meseca, JN 11/2017


Javna nabavka materijala za dijalizu-dijalizatora i specifičnog sanitetskog materijala za hemodijalizu, JN 10/2017


Javna nabavka materijala za dijalizu, JN 24/2015


Javna nabavka mrkog uglja za grejanje, JN 22/2015


Javna nabavka potrošnog materijala za službu patologije, dijalize i deo opšteg sanitetsko-potrošnog materijala, JN 05/2015


Javna nabavka potrošnog materijala za službu laboratorije, JN 06/2015


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar-Bolnice, JN 03/2015