• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Zaštitnik osiguranika u Domu zdravlja:

Aneta Čolić

Radno vreme: 7:30h - 15:30h (pauza od 10h - 10:30h),  Kancelarija se nalazi u prizemlju Doma zdravlja.

Telefon: 019/445-737

            064 85 22 802

Zaštitnik osiguranika u Bolnici:

Gordana Veličković

Radno vreme: 7:30h - 15:30h (pauza od 10h - 10:30h),  Kancelarija se nalazi u prizemlju zgrade Dečijeg odeljenja.

Telefon: 019/445-736

            064 85 22 803


Obratite se ukoliko ste nezadovoljni, a pismeni odgovor možete dobiti u roku od osam dana.
Svoje zadovoljstvo, takođe možete izraziti pismenim ili usmenim pohvalama.