• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme Lokacija službe

425-811 
lokal 246

445-646

 

Ambulanta: 
ponedeljak-četvrtak 10-13h

Na odeljenju je obezbeđena pripravnost lekara 24h

Posebna zgrada u krugu bolnice

Hemodijaliza je u prizemlju

Nefrološko odeljenje na I spratu

s1211 dscn0077

Aktivnosti

Među značajnijim aktivnostima se izdvajaju: dijagnostika i lečenje bubrežnih bolesti, lečenje akutne bubrežne insuficijencije i hronične bubrežne insuficijencije u fazama pogoršanja, priprema bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom za lečenje nekom od metoda za zamenu bubrežne funkcije, plasiranje endovenskih katetera za urgentnu hemodijalizu u indikovanim slučajevima, sprovođenje metoda standardne i visoko efikasne bikarbonatne hemodijalize i CAPD-a kao modaliteta peritoneumske dijalize.

Sadržaj rada nefrološke ambulante obuhvata lečenje bolesti koje ne zahtevaju stacionarni režim lečenja i trijažu bolesnika za stacionarno lečenje, a poseban značaj ima vođenje stabilnih bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom pre početka lečenja dijalizom.


Struktura službe

Odsek  nefrologije sa  hemodijalizom je u sastavu internog odeljenja koje ima ukupno 80 bolesničkih postelja. Na nefrologiji je godišnje leči oko 300 pacijenata sa 3200 bolesničkih dana i prosečnom dužinom zadržavanja od 11 dana.  

Odsek za hemodijalizu raspolaže sa 20 dijaliznih mesta i realizuje oko 10.0000 hemodijaliznih procedura godišnje za 100 lica.  Rad se odvija u 2 smene.

Nefrološka ambulanta je u sastavu odeljenja i u njoj se godišnje obavi oko 1.500 pregleda i 8.000 ambulantnih usluga.


U službi rade 4 lekara, specijalista interne medicine, među kojima su 2 lekara sa subspecijalizacijom iz nefrologije. 


Titule i zvanja

Magistara 1
Primarijusa 2
Subspecijaliste 1 (iz nefrologije)

Načelnik službe
dr Biserka Tirmenštajn-Janković
Glavna sestra/tehničar 
Gordana Nikolić

Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe Odsek za hemodijalizu je osnovan 1977. godine, a 1982. godine Odseku je pridruženo Nefrološko odeljenje sa 20 postelja i time je formirana jedinstvena Služba nefrologije i hemodijalize.
Prvi načelnik dr Ilija Trailović.
Načelnici dr Slobodanka Jelić
dr Milenko Živanović

Kontakt informacije

Telefonski brojevi (019):

Centrala: 425-811; 445-600

Direktor: 423-301; 445-701


Komercijalna služba: 421-164


Telefaks: 420-672


Dom zdravlja - direktor:
442-277


Hitna služba: 442-144

Savremene metode u dijagnostici i lečenju